Select Page

Ludzie

Biogram

Absolwent filologii polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych, gdzie studiował również filozofię. W roku 2013 uzyskał doktorat w zakresie literaturoznawstwa na podstawie rozprawy poświęconej teorii retorycznej Pierre’a de la Ramée i jej recepcji w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Laureat stypendiów START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dołączył do Wydziału „Artes Liberales” w roku 2013 jako finansowany przez Narodowe Centrum Nauki post-doc, a od 2016 zatrudniony jako adiunkt specjalizujący się w historii wczesnonowożytnej kultury umysłowej.

W swojej pracy naukowej zajmuje się różnymi aspektami kultury intelektualnej XVI i XVII stulecia, ze szczególnym uwzględnieniem ośrodków i osób działających na terenie Europy Środkowej i Wschodniej. Do głównych tematów należą m.in. historia książki i czytelnictwa w kontekście historii nauki, epistolarny obieg myśli naukowej, udział uczonych z Europy Środkowej i Wschodniej w dyskusjach związanych z reformą kalendarza i kształtowaniem się naukowej chronologii, kultura rękopiśmienna w XVI i XVII w. Z ramienia UW bierze udział w budowie infrastruktury badawczej dla obszaru badań nad religią (RESILIENCE) oraz jest członkiem zespołu RETOPEA, zaangażowany w wypracowanie nowej formuły uczenia o tolerancji i pokoju religijnym z wykorzystaniem materiałów historycznych.

Od roku 2016 kierownik wydziałowej Pracowni „Ośrodek Badań nad Reformacją i Kulturą Intelektualną Europy Wczesnonowożytnej”

Specjalizacja: literatura wczesnonowożytna, retoryka, historia intelektualna epoki wczesnonowożytnej, historia książki i czytelnictwa, historia reformacji, infrastruktury badawcze w obszarze nauk społecznych i humanistycznych

Doświadczenie dydaktyczne:

  • autorskie kursy poświęcone historii książki, kontrowersjom związanym z kalendarzem i chronologią, recepcji sarmatyzmu w literaturze współczesnej;
  • współprowadzący proseminarium badawcze (II rok I stopnia) i Lektura Tekstu Artystycznego (I rok I stopnia)
  • tutorial w ramach MISH
  • promotor pomocniczy w ramach Interdyscyplinarnego (Maciej Talaga, rozprawa doktorska obroniona 5.06.2023)

Działalność zawodowa:

  • redaktor serii „Reformacja w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej” (Sub Lupa)
  • recenzent wydawniczy dla krajowych i zagranicznych czasopism
  • ekspert zewnętrzny (Biblioteka Narodowa, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Uniwersytet Wiedeński)

Projekty badawcze:

2022–

projekt nr 101079792 (Horizon Europe), RESILIENCE Preparatory Phase Project, współkierownik

2018–

projekt nr 770309 (Horizon 2020), RETOPEA – Religious Toleration and Peace, współkierownik

2017–2023

projekt nr 2016/23/D/HS3/00422 (Narodowe Centrum Nauki), Dyskusje wokół chronologii biblijnej w kulturze umysłowej Śląska i Górnych Łużyc (1550–1650), kierownik (projekt indywidualny)

2019–2021

projekt nr 871127 (Horizon 2020), RESILIENCE – REligious Studies Infrastructure: tooLs, Experts, conNections and CEnters, współkierownik

2018–2021

projekt nr 730895 (Horizon 2020, INFRAIA), ReIReS – Research Infrastructure on Religious Studies, współkierownik

2015–2018

projekt nr 1bH 15 0427 83 (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki), Korespondencja Jana Heweliusza; wykonawca

2013–2016

projekt nr 2013/08/S/HS3/00192 (Narodowe Centrum Nauki) – Chronologia i kalendarze w kulturze umysłowej Europy Środkowo-Wschodniej (1400-1700), kierownik  (projekt indywidualny).

Publikacje

Tomy redagowane
Artykuły
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content