Select Page

Ludzie

Biogram

Doktor nauk humanistycznych z zakresu kulturoznawstwa, iberystka, absolwentka Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, obecnie adiunkt na Wydziale „Artes Liberales” UW. Rozprawę doktorską, napisaną pod kierunkiem prof. Heleny González-Fernández (Universitat de Barcelona) i dr hab. Joanny Partyki, prof. IBL PAN, pt. Escritoras monjas: autoridad y autoría en la escritura conventual femenina de los Siglos de Oro, obroniła z wyróżnieniem na Wydziale „Artes Liberales”, w 2016 roku.

W latach 2010–2014 była stypendystką FNP w ramach  Międzynarodowych Projektów Doktoranckich w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” (od 2012 r. Wydział „Artes Liberales”).

W latach 2010-2011 i 2013-2014 odbyła długoterminowe staże badawcze w Research Center for Theory, Gender, Sexuality ADHUC (dawniej Centre Dona i Literatura) na Universitat de Barcelona i w Najwyższej Radzie Badań (CSIC) w Madrycie.

W ramach modułu iberyjskiego na kierunku kulturoznawstwo-cywilizacja śródziemnomorska prowadzi zajęcia z historii kultury iberyjskiej wieków X–XVII i XVII–XXI, a w Kolegium Artes Liberales współprowadzi zajęcia o duchowości i religijności kobiet w chrześcijaństwie i judaizmie.

Jej głównym obszarem specjalizacji naukowej jest historia kobiet doby wczesnonowożytnej na Półwyspie Iberyjskim i kolonialnych terenach Ameryki Łacińskiej, ze szczególnym uwzględnieniem kulturowych znaczeń pojęć religijności, duchowości, autorytetu i płci/gender. Jej zainteresowania badawcze i dydaktyczne obejmują teologię feministyczną, historię i antropologię monastycyzmu kobiet, afekt i reprezentację w dyskursach religijnych. Działalność naukową łączy z aktywnością na rzecz pogłębienia refleksji nad rolą kobiet w Kościele katolickim. Jest członkinią Europejskiego Towarzystwa Kobiet dla Badań Teologicznych (ESWTR) i Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów (PSH), wykłada także na podyplomowych Gender Studies IBL PAN. Obecnie współpracuje badawczo w ramach PRO RHETORICA Interdyscyplinarnego Centrum Retoryki Stosowanej Instytutu Badań Literackich PAN; projektu “Duchowość kobiet” prowadzonego przez Zespół Archiwum Kobiet Instytutu Badań Literackich PAN; uczestniczy również w międzynarodowym projekcie „Genealogies. Women’s Contributions to the Construction of Present-Day”, Universidad de Sevilla.

Jest autorką kilkunastu publikacji naukowych, które ukazały się w językach: hiszpańskim, portugalskim, angielskim i polskim m.in. w takich wydawnictwach jak: Cambridge Scholar Publishing; Tirant Lo Blanche czy Renacimiento. Uczestniczyła jako prelegentka w kilkunastu międzynarodowych konferencjach i kongresach oraz dwóch wykładach gościnnych (U. de Barcelona i IBL PAN).

Zainteresowania pozanaukowe:
Poza pracą badawczą zajmują ją prawa człowieka w sztuce i kulturze oraz sztuki performatywne. Współpracuje w funkcji kuratora z praską Galerią 81º promując twórczość polskich artystek. Jest także absolwentką studia teatralnego „Baza” w Warszawie i The Fontainebleau School of Acting.

Publikacje

Monografie
Wybrane artykuły/rozdziały w książkach
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content