Select Page

Ludzie

Biogram

WYKSZTAŁCENIE

 • Akademia Ekonomiczna w Poznaniu – magister ekonomii (1983, Wydział Ekonomiki Produkcji i Obrotu w zakresie Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego);
 • Kellogg School of Management, Northwestern University, Chicago  1991: Kellogg Executive Programs – Polish Bank Management Training Program, 1994: Management Executive Training Program to the United States;
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie – doktor nauk społecznych w dyscyplinie socjologia: 2016 – rozprawa doktorska pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Sztompki pt. „Anatomia przywództwa charyzmatycznego”

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • 1983–1988: Narodowy Bank Polski, Oddział Wojewódzki w Poznaniu, Wydział kredytów przedsiębiorstw;
 • 1988–1996: Wielkopolski Bank Kredytowy w Poznaniu: kolejno: członek 5-osobowego zespołu Pełnomocnika Prezesa NBP ds. utworzenia WBK, poprzez wyodrębnienie ze struktur i aktywów Narodowego Banku Polskiego, dyrektor Departamentu Kredytów, Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za strategię, pion kredytowy, zarządzanie ryzykiem i controlling finansowy (w 1993 nadzór nad przygotowaniem i przeprowadzeniem procesu prywatyzacji Banku – pierwszej prywatyzacji banku wyodrębnionego ze struktur NBP, wprowadzenie na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, a następnie pozyskanie EBRD i AIB (Allied Irish Bank) jako inwestorów strategicznych dla Banku);
 • 1997: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych „SKARBIEC” – prezes Zarządu
 • 1998–2003: Bank PEKAO SAprezes Zarządu: fuzja czterech banków tworzących Grupę Pekao SA (Pekao SA, Bank Depozytowo-Kredytowy w Lublinie, Powszechny Bank Gospodarczy w Łodzi, Pomorski Bank Kredytowy w Szczecinie); prywatyzacja Pekao SA – wprowadzenie na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz London Stock Exchange; pozyskanie inwestora strategicznego – Unicredit Bank; wewnętrzna restrukturyzacja Pekao SA (Przeprowadzona fuzja, a następnie prywatyzacja i wewnętrzna restrukturyzacja Banku uczyniły go największym pod względem zgromadzonych kapitałów i jednym z najbardziej efektywnych banków w Europie Środkowo-Wschodniej);
 • 2005–2007: poseł na SEJM RP V Kadencji
 • 2008–2012: Corporation of European Pharmaceutical Distributors NV (CEPD NV) z siedzibą w Amsterdamie – prezes Zarządu (CEPD NV – spółka holdingowa zarządzająca sieciami aptek w Polsce, na Litwie i Wlk. Brytanii. Utworzenie Holdingu, a następnie wewnętrzna restrukturyzacja spółek wchodzących w jego skład uczyniły go czwartą firmą pod względem ilości zarządzanych aptek w Europie);
 • od 2000 – wykładowca w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW
 • od 2016 – adiunkt na Wydziale „Artes Liberales” UW – zajęcia dydaktyczne:
 1. konwersatorium „Anatomia przywództwa. Ujęcie socjologiczne”,
 2. konwersatorium „Ekonomia i finanse dla humanistów”,
 3. konwersatorium „Zarządzanie projektami” w powiązaniu z Festiwalem Sztuk Wyzwolonych.

INNE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

 • Orange Polska S.A. – członek Rady Nadzorczej – od 2015
 • Instytut Spraw Publicznych – członek Rady Programowej – od 2003
 • Polski Instytut Dyrektorów – przewodnicząca Rady Fundatorów – 2005–2016
 • Fundacja Instytut „Artes Liberales” – wiceprezes Zarządu – od 2007
 • Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan  członek Rady Konsultacyjnej – od 2004
 • Allianz Bank Polska SA – przewodnicząca Rady Nadzorczej – 2008–2011
 • Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania – wykłady z problematyki przywództwa – 2003–2014

NAGRODY i WYRÓŻNIENIA

 1. Dwukrotnie na liście dwudziestu pięciu najbardziej wpływowych kobiet Europy, ogłaszanej przez „Wall Street Journal” w 2001 i 2002;
 2. Bankowy Menedżer Roku 2002 – w rankingu ogłoszonym przez „Gazetę Bankową”;
 3. Na liście „Stars of Europe” tygodnika Business Week w 2002;
 4. Odznaczenia:
  • za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej – 2004
  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 2004.

Publikacje

 • Wiśniewska M. Zmiana systemu kredytowego, cz. 1.Gazeta Bankowa” 1988, Nr 3, s. 3.
 • Wiśniewska M. Bank komercyjny i kredyt, cz. 2.Gazeta Bankowa” 1988, Nr 4, s. 3.
 • Wiśniewska M. Fuzja się opłaci. Rozm. przepr. W. Grzegorczyk. „Rzeczpospolita” 1998, Nr 85 (4945), s. 20.
 • Wiśniewska M. Łączenie banków – rozwiązanie praktyczne na przykładzie Banku Pekao S.A.
 • Zeszyty BRE Bank – CASE, Warszawa 1999, Nr 45, s. 11-14.
 • Wiśniewska M. Kultura jest nam potrzebna do codziennego funkcjonowania. Rozmowę przeprowadził J. Huczkowski. „Gazeta Antykwaryczna 2000”, Nr 6, s. 17 – 20.
 • Wiśniewska M. Perspektywy polskiego sektora bankowego w nadchodzącym dziesięcioleciu w świetle globalizacji i rosnącej konkurencjiZeszyty BRE Bank – CASE, Warszawa 2001, Nr 52, s. 21 – 25.
 • Wiśniewska M. Przed czasem. Rozm. przepr. Ł. Wilkowicz. Gazeta Bankowa 2002, Nr 7, s. 10 – 12.
 • Wiśniewska M. Długie pożegnanie z bankiem. Rozmowę przeprowadziła B. Wawrzewska. Gazeta Wyborcza 2003, Nr 173, s. 26.
 • Wiśniewska M. Wawrzewska B. Sceny z życia bankowego. Prószyński i S-ka SA, Warszawa 2003.
 • Wiśniewska M. Międzynarodowe fuzje, czyli o sztuce łączenia oliwy z wodą. Harvard Business Review Polska, sierpień 2004, s. 41-43.
 • Wiśniewska M. Polskie elity biznesu – jakie mamy, a jakich potrzebujemy. Gdańsk, IBnGR, 2005 (Polskie Forum Wartości i Rozwój; Jakie elity są potrzebne Polsce? Wydanie z okazji Kongresu Obywatelskiego).
 • Wiśniewska M. Nie psujmy banków. „Gazeta Wyborcza” 23 marca 2006.
 • Wiśniewska M. Głos lidera. Software jest wspólny. Rozmowa w: A. Drzewiecki, D. Chełmiński, E. Kubica, Dobre przywództwo. Najlepsze praktyki polskich liderów biznesu. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • Wiśniewska M. Recenzja Andrzej K. Koźmiński, Ograniczone przywództwo. Studium empiryczne, Poltex, Warszawa 2013,258 s.; „Zarządzanie Publiczne”, Nr 4(26)2013, s. 103.
 • Wiśniewska M. Recenzja Peter G. Northouse, Leadership. Theory and Practice, Sixth Edition, Sage Publications, Inc, London 2013; „Zarządzanie Publiczne”, Nr 1(27)2014, s. 94.
 • Wiśniewska M. Spektakl przywództwa w oczach socjologa. „Przegląd Humanistyczny”, Nr 3/2015.
 • Wiśniewska M. „49 oddziałów i jedna maszynka do liczenia pieniędzy” oraz „Zbudowaliśmy katedrę z kamienia”. Rozmowy w: Piotr Aleksandrowicz, Aleksandra Fandrejewska-Tomczyk, Reforma polskiego systemu bankowego w latach 1987-2004 we wspomnieniach jej twórców. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.
 • Wiśniewska M. Repolonizacja. Fakty i mity. „Rzeczpospolita”, 15 listopada 2016 r., s. B8.
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content