Select Page

Ludzie

Biogram

Wykształcenie, stopnie naukowe
1985
magister teologii – KUL
1987
licencjat rzymski z teologii – KUL
1989
doktorat z teologii – KUL
1998
habilitacja z teologii – UKSW
2004
tytuł profesora nauk teologicznych
Stypendia zagraniczne
1990/1991
Oxford (St. Batory Trust)
1991–1994
Sorbonne – Paris IV
1995–1996
scholar -in- residence at Tantur (Instytut Ekumeniczny – Jerozolima)
Przebieg pracy zawodowej
1987–1989
asystent profesora KUL
1989–1990
redaktor Encyklopedii Katolickiej
1996–1999
adiunkt WTUO
2000–
profesor Uniwersytetu w Opolu
2001–2005
profesor wizytujący Uniwersytetu Karola w Pradze
2012
profesor wizytujący – Wydział „Artes Liberales” UW
Pełnione funkcje
2000–2008
kierownik Studium doktoranckiego WTUO
2001
kierownik Katedry Badań nad Integracją
2005–2008
prodziekan WT UO
20082012
dziekan Wydziału Teologicznego UO
2006–2012
 konsultor Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu
2009–2014
Ekspert Watykańskiej Kongregacji Edukacji Katolickiej ds. Ewaluacji i Promocji Jakości Kształcenia Uniwersytetów i Wydziałów Kościelnych (Expert d’Évaluation de l’Agence du Saint-Siege pour l’Évaluation et la Promotion de la Qualité des Universités et Facultés Ecclésiastiques)
2008–2012
członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej przy MNSW
2015
członek Komitetu Nauk Teologicznych przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN
2016 
ekspert NCN (Zespół H3)
Zainteresowania naukowe
Badania
antropologia teologiczna, trynitologia, teologia polityczna, związki dialogu ekumenicznego z procesem integracji europejskiej, tradycje judaistyczne w Europie
Dorobek naukowy
7 monografii, 12 redakcji prac zbiorowych, ponad 80 artykułów, 7 doktorów wypromowanych, 5 otwartych przewodów doktorskich, 32 magistrantów
Realizowane w przeszłości i obecnie granty i projekty
1998
Komitet Badań Naukowych: Grant badawczy: „Jedność Europy a podział chrześcijaństwa (1950–2000)”
2003
Grant promotorski KBN (31 III 2003): nr 2 HO1B 001 24
2007
Grant promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 41/B/H03/2007/33; (z dnia 29 VIII 2007)
2009
Jean Monnet Chair: Ecumenical ways of reconciliation in Europe (154615 –LLP – 1 – 2009). Realizacja 2009–2012.
Nagrody i odznaczenia
1998
nagroda Rektora UO
1999
nagroda Rektora UO
2000
nagroda „Quality”
2006
nagroda Rektora UO
2010
nagroda Rektora UO

Zainteresowania pozanaukowe:
muzyka klasyczna, kolarstwo, tenis, teatr

Publikacje

Prace oryginalne
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content