Jednostka prowadząca

Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną

Czast trwania projektu

2012–2013

Kierownictwo projektu

dr hab. Katarzyna Marciniak, prof. UW

strona projektu

omc.al.uw.edu.pl

Opis projektu

TBA