Jednostka prowadząca

Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną

Czast trwania projektu

2014–2016

Kierownictwo projektu

dr hab. Katarzyna Marciniak, prof. UW

strona projektu

mythicalbeasts.obta.al.uw.edu.pl

Opis projektu