Jednostka prowadząca

Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną

Czas trwania projektu

2016 – obecnie

Kierownictwo projektu

dr hab. Katarzyna Marciniak, prof. UW

Opis projektu

TBA