Jednostka prowadząca

Wydział „Artes Liberales”

Czas trwania projektu

Lipiec 2014 – styczeń 2017

Kierownictwo projektu

Karolina Mroziewicz
Aleksander Sroczyński

strona projektu

rexnunquammoritur.al.uw.edu.pl

Opis projektu

Projekt „Rex nunquam moritur”. Badania porównawcze teologii politycznych od średniowiecza do współczesności został zrealizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (moduł 2.1). Jego głównym celem było szerokie i wszechstronne przedstawienie tytułowego zagadnienia.

Zespół składający się czternaściorga doktorantów i młodych doktorów reprezentujących różne środowiska akademickie i dyscypliny naukowe (antropologię, filologię, historię, filozofię i historię sztuki) zebrał się w celu zbadania wielorakich przejawów teologii politycznych w przednowoczesnym i współczesnym świecie. Członkowie zespołu podejmowali różnorodne problemy: począwszy od formowana się i kwestionowania „ciał politycznych” we wczesnośredniowiecznej monarchiach Asturii i Leonu, na analizach obecności teologii politycznych we współczesnej kulturze popularnej skończywszy. Biorąc za przykład Dwa Ciała Króla Ernsta Kantorowicza (wyd. oryg. 1957), chcieliśmy przedstawić panoramiczne ujęcie tego zjawiska oparte na kontekstualnej lekturze źródeł i solidnych fundamentach metodologicznych.

Efekty robocze naszego projektu przedstawiliśmy na międzynarodowej konferencji The Anatomy of Political Bodies (17-18 kwietnia 2015) oraz na seminarium Rhetoric, the Public Square and Political Theology from the Middle Ages to Early Modernity (18 marca 2016).

Zwieńczeniem projektu jest książka Premodern Rulership and Contemporary Political Power. The King’s Body Never Dies (red. K. Mroziewicz, A. Sroczyński), Amsterdam: Amsterdam University Press 2017.