Select Page

Jednostka: Pracownia „Spotkania Starego i Nowego Świata”

Chromik Bartłomiej

USOS Biogram Pochodzi z Kęt. Ojciec dwójki dzieci. W 2010 roku został absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, gdzie ukończył studia magisterskie na kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne. Dwa lata później obronił pracę magisterską w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Od początku studiów doktoranckich związany z Pracownią „Spotkania Starego i Nowego Świata”. Od dziesięciu lat prowadzi badania terenowe w ukraińskich Karpatach. Od dzieciństwa pasjonuje go region, z którego pochodzi. Aktywnie zajmuje się językiem i kulturą Wilamowic. Współprowadził pierwszy w historii kurs języka wymysiöeryś na poziome uniwersyteckim. Przygotowuje rozprawę doktorską „Mikro- i makro ideologie językowe. Na przykładzie...

więcej

Sullivan John

USOS Biogram John Sullivan is professor of Nahuatl language and culture at the Universidad Autónoma de Zacatecas, visiting professor at the Univeristy of Warsaw, director of the Instituto de docencia e investigación etnológica de Zacatecas (IDIEZ), and director of the Yale Nahuatl Language Summer Program. He has a degree in elementary education from the Escuela Normal „Manuel Ávila Camacho” in Zacatecas, México, a Ph.D. in Literature from the University of California San Diego and was a Guggenheim fellow in 2007. He and other indigenous researchers at IDIEZ have just published Tlahtolxitlauhcayotl. Chicontepec, Veracruz, a monolingual dictionary of Modern Huastecan...

więcej

Kordasiewicz Stanisław

USOS Sprawdź dyżur Biogram Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk prawnych (2010) na podstawie rozprawy o zasadach odpowiedzialności w prawie rzymskim. Zainteresowania badawcze obejmują recepcję prawa rzymskiego w XVI wieku, ochronę praw językowych, zarządzanie konfliktami, komunikację oraz współpracę w zespole, a także nurt Horse Assisted Education. Koordynator wydarzeń projektu Engaged humanities in Europe: Capacity building for participatory research in linguistic-cultural heritage...

więcej

Granicka Katarzyna

USOS Sprawdź dyżur Biogram Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na wydziale „Artes Liberales”, na kierunku kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska. Pracę magisterską „Pre-Hispanic Rituals in a Eupopean Book: Analysis of the Veintena Section of the „Primeros Memoriales”, a Nahuatl Manuscript Compliled by Fray Bernardino de Sahagun” obroniła w 2011 roku. Od początku studiów doktoranckich Katarzyna Granicka jest związana Pracownią „Spotkania Starego i Nowego Świata”. Była stypendystką w projekcie „Spotkania językowe Starego i Nowego Świata. Język jako środek przekazu międzykulturowego we wczesnej Nowej Hiszpanii” (finansowanie: FNP, kierowniczka projektu: dr hab. Justyna Olko) oraz współpracownikiem w projekcie Europe and America in Contact:...

więcej

Gruda Szymon

USOS Sprawdź dyżur Biogram Od roku 2013 związany z Pracownią „Spotkania Starego i Nowego Świata”, później Centrum Zaangażowanych Badań nad Ciągłością Kulturową, gdzie prowadzi badania z pogranicza językoznawstwa, filologii i kulturoznawstwa. W roku 2018 obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt. Language and Culture Contact Phenomena in the Ayer Vocabulario Trilingüe pisaną w co-tutelle między Wydziałem „Artes Liberales” UW i Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu w Sewilli. Wcześniej ukończył filologię polską (specjalność literaturoznawczo-językoznawcza) na Wydziale Polonistyki UW w ramach Kolegium MISH. Zainteresowania naukowe: kontakt językowy i kulturowy; literatura i kultura szesnastowiecznej Nowej Hiszpanii; język, literatura i kultura Nahua w epoce kolonialnej i współcześnie....

więcej

Prządka-Giersz Patrycja

Biogram Absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie adiunkt na Wydziale “Artes Liberales” w pracowni „Spotkania Starego i Nowego Świata”. Uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w 2010 roku na Wydziale Historycznym UW za rozprawę na temat struktury osadniczej i przemian społeczno-politycznych na północnym wybrzeżu Peru w Późnych Okresach Przedhiszpańskich (1000-1532 n.e.) na przykładzie doliny rzeki Culebras (Patrones de asentamieniento y transformaciones sociopoliticas en la costa norcentral del Perú durante los Períodos Tardíos: el caso del valle de Culebras). Specjalizuje się w archeologii, etnohistorii, gender studies i antropologii kulturowej obszaru Andów Środkowych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z europejskim podbojem, zderzeniem...

więcej
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content