Select Page

Ludzie

Biogram

Absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie adiunkt na Wydziale “Artes Liberales” w pracowni „Spotkania Starego i Nowego Świata”. Uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w 2010 roku na Wydziale Historycznym UW za rozprawę na temat struktury osadniczej i przemian społeczno-politycznych na północnym wybrzeżu Peru w Późnych Okresach Przedhiszpańskich (1000-1532 n.e.) na przykładzie doliny rzeki Culebras (Patrones de asentamieniento y transformaciones sociopoliticas en la costa norcentral del Perú durante los Períodos Tardíos: el caso del valle de Culebras). Specjalizuje się w archeologii, etnohistorii, gender studies i antropologii kulturowej obszaru Andów Środkowych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z europejskim podbojem, zderzeniem kultur i przetrwaniem tradycji indiańskich w okresie kolonialnym. Od 2000 roku prowadziła jako kierownik i współkierownik serię badań archeologicznych, ikonograficznych, antropologicznych i etnohistorycznych (kwerendy w najważniejszych archiwach kolonialnych w Peru) na terenie Ameryki Południowej (projekty finansowane przez KBN, MNiSW, NCN, Global Exploration Fund of the National Geographic Society & Waitt Grants Program oraz prywatnych sponsorów). W 2012 roku była członkiem polsko-peruwiańskiego zespołu badawczego, który dokonał przełomowego odkrycia pierwszego niewyrabowanego grobowca przedstawicielek najwyższej arystokracji prekolumbijskiego imperium Wari (VIII-X w n.e.). Obecnie realizuje grant badawczy Kobiety i ich rola w prekolumbijskim i wczesnokolonialnym Peru: studium przypadku imperialnego grobowca z Castillo de Huarmey finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Od 2011 roku konsultant naukowy z zakresu kultur prekolumbijskich i sztuki ludowej z obszaru Ameryki Południowej w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie.

Nagrody i wyróżnienia:
2015
Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP za wybitne zasługi dla polskiej archeologii i za osiągnięcia w pracy badawczej
2014
Nagroda Indywidualna III Stopnia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia naukowe

2014

“Ambasador Nauki” w ramach kampanii “Zawód naukowiec” przyznany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2013

Honorowy obywatel mista Huarmey, prowincja Huarmey, departament Ancash, Peru tytuł przyznany za szczególne osiągnięcia w regionie

2010

Laureatka nagrody im. Ignacego Domeyki przyznanej w 2010 r. przez Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych za najlepszą polską rozprawę doktorską dotyczącą studiów nad Ameryką Łacińską

2009

Stypendium konferencyjne FNP dla Młodych Pracowników Naukowych finansowane przez Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Konferencja: The 74th Annual Meeting of the Society for American Archeology

Publikacje

Ksiażki

Artykuły

Autorstwo obcojęzycznych przekładów prac naukowych

Media

 2014
Ambasadorzy nauki: dr Miłosz Giersz i dr Patrycja Prządka-Giersz (Zawód naukowiec)

OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content