Select Page

Ludzie

Biogram

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na wydziale „Artes Liberales”, na kierunku kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska. Pracę magisterską „Pre-Hispanic Rituals in a Eupopean Book: Analysis of the Veintena Section of the „Primeros Memoriales”, a Nahuatl Manuscript Compliled by Fray Bernardino de Sahagun” obroniła w 2011 roku. Od początku studiów doktoranckich Katarzyna Granicka jest związana Pracownią „Spotkania Starego i Nowego Świata”. Była stypendystką w projekcie „Spotkania językowe Starego i Nowego Świata. Język jako środek przekazu międzykulturowego we wczesnej Nowej Hiszpanii” (finansowanie: FNP, kierowniczka projektu: dr hab. Justyna Olko) oraz współpracownikiem w projekcie Europe and America in Contact: A multidisciplinary study of cross-cultural transfer in the New World across time” (finansowanie: ERC, kierowniczka projektu: dr hab. Justyna Olko). Obecnie kończy prace nad doktoratem, który poświęcony jest chrystianizacji w języku nahuatl na wczesnym etapie kontaktu językowego, w oparciu o słownictwo religijne w jednym z najwcześniejszych drukowanych tekstów doktrynalnych w Nahuatl z 1548r. Katarzyna Granicka otrzymała w zeszłym roku własny grant NCN, poświęcony przygotowaniu edycji krytycznej opracowywanej przez nią doctriny.

Jako asystent naukowy współprowadziła na wydziale zajęcia z nahuatl na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym oraz wykłady z Historii Kultury Iberoamerykańskiej. A w 2014r. współprowadziła też zajęcia w oparciu o własny, autorski sylabus: „Spotkania kultur w zwierciadle źródeł: hiszpańskie i indiańskie przekazy o konkwiście”.

Udział w projektach badawczych:

2016

Szesnastowieczne laboratorium językowe – rola współpracy międzykulturowej w „chrystianizacji języka nahuatl”. Krytyczne opracowanie „Doctrina christiana” z 1548r. Grant NCN Preludium

 

Publikacje

  • Pre-Hispanic Rituals in a European Book: Analisys of the Veintena Section of the „Primeros Memoriales”, a Nahuatl Manuscript Compiled by Fray Bernardino de Sahagun, Politeja (journal of the Faculty of International and Political Studies of the Jagiellonian University) No 6(38), Kraków 2015
  • En torno al origen de las imágenes de la sección de las veintenas en los Primeros Memoriales, „Revista Española de Antropología Americana” vol. 45, Vol 45, No 2 (2015)
  • A Fragment of the Doctrina Christiana en Lengua Española y Mexicana (translation and critical commentary), w: Dialogue with Europe, Dialogue with the Past. Colonial Nahua and Quechua Elites in Their Own Words, pod red. Justyny Olko, Johna Sullivana, Jana Szemiskiego., Wydział Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski 2016
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content