Select Page

Biogram

Iberystka, kulturoznawca, absolwentka Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW. Rozprawę doktorską, napisaną pod kierunkiem prof. Heleny González-Fernández (Universitat de Barcelona) i dr hab. Joanny Partyki, prof. IBL PAN, pt. Escritoras monjas: autoridad y autoría en la escritura conventual femenina de los Siglos de Oro, obroniła z wyróżnieniem na Wydziale „Artes Liberales”, w 2016 roku.

W latach 2010–2014 była stypendystką FNP w ramach  Międzynarodowych Projektów Doktoranckich w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” (od 2012 r. Wydział „Artes Liberales”).

Odbyła długoterminowe staże naukowe w Centrum Historii Kobiet Centre Dona i Literatura, Universitat de Barcelona i w Najwyższej Radzie Badań CSIC w Madrycie, była też studentką Erazmusa na ULPGC w Las Palmas de Gran Canaria i stypendystką na Universidad de Granada.

W ramach modułu iberyjskiego na kierunku kulturoznawstwo-cywilizacja śródziemnomorska prowadzi zajęcia z historii kultury iberyjskiej wieków X–XVII i XVII–XXI, a w Kolegium Artes Liberales współprowadzi zajęcia o duchowości i religijności kobiet w chrześcijaństwie i judaizmie.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii kobiet, skupia się zwłaszcza na kwestii konstytuowania i negocjowania ich podmiotowości i sprawczości w epoce wczesnonowożytnej; stara się też włączyć teorię afektów, teorię aktora-sieci (ANT) i medycyny narracyjnej (narrative medicine) do analizy kobiecych tekstów dawnych. Działalność naukową łączy z aktywnością na rzecz pogłębienia refleksji nad rolą kobiet w Kościele katolickim. Obecnie współpracuje badawczo w ramach PRO RHETORICA Interdyscyplinarnego Centrum Retoryki Stosowanej Instytutu Badań Literackich PAN; projektu “Duchowość kobiet” prowadzonego przez Zespół Archiwum Kobiet Instytutu Badań Literackich PAN; uczestniczy również w międzynarodowym projekcie „Genealogies. Women’s Contributions to the Construction of Present-Day”, Universidad de Sevilla.

Jest autorką kilkunastu publikacji naukowych, które ukazały się w językach: hiszpańskim, portugalskim, angielskim i polskim m.in. w takich wydawnictwach jak: Cambridge Scholar Publishing; Tirant Lo Blanche czy Renacimiento. Uczestniczyła jako prelegentka w kilkunastu międzynarodowych konferencjach i kongresach.

Zainteresowania pozanaukowe:
Poza pracą badawczą zajmują ją prawa człowieka w sztuce i kulturze oraz sztuki performatywne. Współpracuje w funkcji kuratora z praską Galerią 81º promując twórczość polskich artystek. Jest także absolwentką studia teatralnego „Baza” w Warszawie i The Fontainebleau School of Acting.

Publikacje

Monografie
Wybrane artykuły/rozdziały w książkach

OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.