Prof. dr hab. Katarzyna Marciniak, dyrektor Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną (OBTA UW), wraz z międzynardowym zespołem realizuje Proof of Concept Grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) pt. „The Modern Argonauts: A Multicultural Educational Programme Preparing Young People for Contemporary Challenges through an Innovative Use of Classical Mythology”.

W skład zespołu wchodzą eksperci z Europy, Afryki, Azji, obu Ameryk, Australii i Nowej Zelandii. Efektem prac międzynarodowego zespołu będzie międzynarodowy program edukacyjny przygotowujący młodzież szkolną do wyzwań współczesności poprzez nowatorskie wykorzystanie greckiej i rzymskiej mitologii. Program zostanie opracowany w postaci podręcznika w wolnym dostępie, z wersją interaktywną.

Prezentacja projektu

Grant „The Modern Argonauts…” jest obecnie prezentowany w → sekcji „Highlighted Projects” w konkursie o granty ERC Proof of Concept.

Strona projektu

Na → stronie internetowej projektu znajdują się szczegółowe informacje o grancie: prezentacja ekspertów, partnerów i patronów grantu oraz zapowiedzi wydarzeń naukowych realizowanych w ramach grantu. Ponadto dane kontaktowe, odnośniki do profili społecznościowych projektu (Facebook, X, Instagram, YouTube) i bloga.

Udział szkół w projekcie

Zaprasza się szkoły do przetestowania materiałów powstających w ramach grantu. Podręcznik, który opracowuje międzynarodowy zespół ekspertów, będzie składał się z ok. 50 lekcji. Jednym z etapów jego przygotowywania będzie przetestowanie każdej lekcji w szkole przez nauczyciela, który następnie przekaże zespołowi projektu opinię swoją oraz uczniów na temat danej lekcji. Więcej informacji → tutaj.