W ramach mobilności wyjazdowej dla studentów i doktorantów Działanie IDUB IV.2.2 daje możliwość uzyskania wsparcia finansowego na realizację komponentu badawczego.

W Programie mogą wziąć udział wyłącznie studenci i doktoranci UW, którzy zostali zakwalifikowani na wyjazdy na studia częściowe w ramach jednego z trzech konkursów programów stypendialnych realizowanych na UW:
(1) oferty stypendialnej wynikającej z ogólnouniwersyteckich umów o bezpośredniej współpracy koordynowanych przez BWZ (umowy bilateralne),
(2) programu Erasmus + „Mobilność edukacyjna – kraje programu lub kraje trzecie niestowarzyszone w ramach KA131”:wyjazdy na studia częściowe do uczelni 4EU+;
(3) programu Swiss European Mobility Programme – SEMP wyjazdy do uczelni 4EU+.

Głównym elementem udziału w Programie jest plan badawczy, zatwierdzony przez opiekuna naukowego: może być to zbieranie materiałów do pracy zaliczeniowej/ licencjackiej/ magisterskiej, kwerenda biblioteczna, projekt w ramach zajęć na UW, itp.

Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym do końca roku akademickiego 2023/24 lub do wyczerpania funduszy.

Szczegółowe informacje: http://bwz.uw.edu.pl/wyjazdy-badawcze-dla-studentow-i-doktorantow-uw/. Zainteresowane osoby mogą kontaktować się bezpośrednio z p. Joanną Wiszniewską-Owerko: joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl