Select Page

Biogram

ur. 1967, 1992 magisterium w Instytucie Filologii Klasycznej UW, 1999 doktorat na Wydziale Polonistyki UW, 2015 habilitacja na Wydziale „Artes Liberales” UW; kierownik Pracowni Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej Wydziału „Artes Liberales” UW; specjalizuje się w paleografii łacińskiej, źródłoznawstwie, edytorstwie naukowym, zarówno tradycyjnym, jak i przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych (relacyjne bazy danych, kodowanie tekstu w standardzie TEI); od wielu lat prowadzi prace edytorskie i interpretacyjne nad korespondencją i spuścizną literacką Jana Dantyszka; jej zainteresowania badawcze obejmują także rozmaite aspekty działania renesansowej Respublica Litteraria, a zwłaszcza język i warsztat literacki listów łacińskich w czasach Renesansu oraz dzieje dawnej książki i księgozbiorów; wykłada paleografię i edytorstwo naukowe z elementami humanistyki cyfrowej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Filologicznego oraz International Association for Neo-Latin Studies (IANLS); reprezentuje Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną Wydziału „Artes Liberales” w radzie doradczej (advisory board) IANLS.

Publikacje

Książki

 1. Inventory of Latin Letters to Ioannes Dantiscus with Addition of Letters in Spanish, Polish, Italian, Czech, Duch and French, a. 1511-1548, compiled by Anna Skolimowska with the collaboration of Katarzyna Jasińska-Zdun, Warsaw-Cracow, AL PAU, 2016, ss. 608, seria: Corpus Epistularum Ioannis Dantisci, t. 4/3.
 2. Ioannes Dantiscus’ correspondence with Cornelis De Schepper, ed. by Marijke De Wit & Anna Skolimowska with the collaboration of Katarzyna Jasińska-Zdun & Katarzyna Gołąbek, Warsaw-Cracow, AL PAU, 2015, ss. 730, seria: Corpus Epistularum Ioannis Dantisci, t. 2/2.
 3. Ioannes Dantiscus’ correspondence with Alfonso de Valdés. Supplement: Ioannes Dantiscus’ correspondence with Juan de Valdés and Mercurino Arborio di Gattinara, Transcription from manuscript, commentary and annotations by Anna Skolimowska, Warsaw-Cracow, AL UW – PAU, 2013, ss. 444, seria: Corpus Epistularum Ioannis Dantisci, t. 2/3.
 4. Inventory of Ioannes Dantiscus’ Latin letters, a. 1515-1548, compiled by Anna Skolimowska with collaboration of Katarzyna Jasińska-Zdun, Warsaw – Cracow, AL UW – PAU, 2011, ss. 206, seria: Corpus Epistularum Ioannis Dantisci, t. 4/3.
 5. Korespondencja żupnika krakowskiego Mikołaja Serafina z lat 1437-1459, wyd. Waldemar Bukowski, Tomasz Płóciennik, Anna Skolimowska, Kraków, Societas Vistulana, 2006, ss. LXXVIII + 226 + 46 tablic.
 6. Ioannes Dantiscus’ Latin Letters, 1537, Transcription from manuscript, commentary and annotations by Anna Skolimowska, Warsaw-Cracow, OBTA UW – PAU, 2004, ss. 428, seria: Corpus Epistularum Ioannis Dantisci, t. 1/1.

Publikacje internetowe

 1. Ioannes Dantiscus’ Correspondence / Korespondencja Jana Dantyszka, opr. Anna Skolimowska & Magdalena Turska przy współpracy Katarzyny Jasińskiej-Zdun, dantiscus.al.uw.edu.pl, data pierwszej publikacji 1 lipca 2010.
 2. Corpus of Ioannes Dantiscus’ Latin Texts / Korpus Tekstów łacińskich Jana Dantyszka, opr. Anna Skolimowska & Magdalena Turska przy współpracy Katarzyny Jasińskiej-Zdun, dantiscus.al.uw.edu.pl, data pierwszej publikacji 1 lipca 2010.
 3. Corpus of Ioannes Dantiscus’ German Texts / Korpus Tekstów niemieckich Jana Dantyszka, opr. Anna Skolimowska, Magdalena Turska, Isabella Żołędziowska, dantiscus.al.uw.edu.pl, data pierwszej publikacji 25 stycznia 2017.

Redakcje książek

 1. Respublica Litteraria in Action: Religion and Politics, ed. Anna Skolimowska with collaboration of Katarzyna Jasińska-Zdun, Warsaw – Cracow, IBI AL UW – PAU, 2012, ss. 224, seria Corpus Epistularum Ioannis Dantisci, t. 5/2.
 2. Respublica Litteraria in Action: Letters – Speeches – Poems – Inscriptions, ed. Anna Skolimowska, Warsaw-Cracow, OBTA UW – PAU, 2007, ss. 164, seria: Corpus Epistularum Ioannis Dantisci, t. 5/1.
 3. Corpus Epistularum Ioannis Dantisci. A project of edition, ed. Anna Skolimowska, Warsaw – Cracow, OBTA UW – PAU, 2003, ss. 24.
 4. En torno a Dantisco, ed. Anna Skolimowska, Varsovia, Instituto Cervantes de Varsovia – OBTA UW, 2001, ss. 152, seria: Biblioteca Cervantes. Collección de fuentes y estudios para la historia de las relaciones hispano-polacas No I.
 5. Panorama lojalności. Prusy Królewskie i Prusy Książęce w XVI wieku, red. Anna Skolimowska, Warszawa, OBTA UW – DiG, 2001, ss. 186, seria: Eseje i Studia t. 4.

Redakcje Serii

(wspólnie z Jerzym Axerem) Corpus Epistularum Ioannis Dantisci

Studia i artykuły

 1. “Records of Friendship on the Threshold of a Diplomatic Career: Nardino Celinese’s Propempticon & Caspar Ursinus Velius’ Genethliacon, Poems Dedicated to Ioannes Dantiscus”, w: De amicitia. Transdisciplinary Studies in Friendship, red. Katarzyna Marciniak, Elżbieta Olechowska, Warsaw, 2016, s. 327-347.
 2. „Once again about the Origin and Afterlife of Files H.154 and H.155, Housed at the Uppsala University Library”, w: Respublica Litteraria in Action. New Sources, red. Katarzyna Tomaszuk, Warsaw-Cracow, 2016, seria: Corpus Epistularum Ioannis Dantisci, t. 5/3, s. 11-50.
 3. „Manuscript Sources of Ioannes Dantiscus’ De duabus Lucretiis”, w: Respublica Litteraria in Action. New Sources, red. Katarzyna Tomaszuk, Warsaw-Cracow, 2016, seria: Corpus Epistularum Ioannis Dantisci, t. 5/3, s. 77-86.
 4. Vaticinium ruiturae Poloniae. Was Dantiscus Foretelling the Downfall of Poland?”, w: Respublica Litteraria in Action. New Sources, red. Katarzyna Tomaszuk, Warsaw-Cracow, 2016, seria: Corpus Epistularum Ioannis Dantisci, t. 5/3, s. 99-114.
 5. Mercurino Arborio di Gattinara, „Oratio supplicatoria, 1516”, wyd. Anna Skolimowska, Michał M. Kendziorek-Skolimowski, w: Respublica Litteraria in Action. New Sources, red. Katarzyna Tomaszuk, Warsaw-Cracow, 2016, seria: Corpus Epistularum Ioannis Dantisci, t. 5/3, s. 123-236.
 6. „Ioannes Dantiscus and the Croatian humanists Jakov Banićević and Marko Marulić”, w: Colloquia Maruliana XXIV, Split, Književni Krug Split, 2015, s. 177-191.
 7. „Mikołaj Kopernik i Jan Dantyszek – nowe źródła, nowe interpretacje”, w: Komunikaty Mazursko-Warmińskie 280 (2013) 2 s. 336-355.
 8. „The Dantiscus Programme” w: Antiquity and We at the Center for Studies on the Classical Tradition, ed. by Katarzyna Marciniak, Warsaw, Faculty of „Artes Liberales” UW, 2013, s. 139-163.
 9. “Program Dantyszek”, w: Antyk i my w Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną, ed. by Katarzyna Marciniak, Warszawa, WAL UW, 2013, s. 129-153.
 10. “The culture code of the Bible in the Latin texts of Ioannes Dantiscus (1485-1548)”, w: Acta Conventus Neo-Latini Upsaliensis. Proceedings of the Fourteenth International Congress of Neo-Latin Studies, vol. 2, gener. ed. Astrid Steiner-Weber, Leiden – Boston, Brill, 2012, seria: Acta Conventus Neo-Latini 14/2, s. 1015-1026.
 11. (razem z Katarzyną Jasińską-Zdun) “Album Palaeographicum Ioannis Dantisci. Catalogue of the handwritings of scribes in Ioannes Dantiscus’ service”, w: Respublica Litteraria in Action: Religion and Politics, ed. Anna Skolimowska with collaboration of Katarzyna Jasińska-Zdun, Warsaw – Cracow, IBI AL UW – PAU, 2012, seria Corpus Epistularum Ioannis Dantisci, t. 5/2., s. 43-104.
 12. (razem z Magdaleną Turską) “Corpus of Ioannes Dantiscus’ Latin Texts and Correspondence”, w: Respublica Litteraria in Action: Religion and Politics, ed. Anna Skolimowska with collaboration of Katarzyna Jasińska-Zdun, Warsaw – Cracow, IBI AL UW – PAU, 2012, seria Corpus Epistularum Ioannis Dantisci, t. 5/2., s. 105-127.
 13. “Dantiscus and the Reformers – Preliminary Remarks”, w: Respublica Litteraria in Action: Religion and Politics, ed. Anna Skolimowska with collaboration of Katarzyna Jasińska-Zdun, Warsaw – Cracow, IBI AL UW – PAU, 2012, seria Corpus Epistularum Ioannis Dantisci, t. 5/2., s. 181-203.
 14. (razem z Magdaleną Turską) “Corpus of Ioannes Dantiscus’ Texts & Correspondence. Digital Edition of Renaissance Sources”, w: Quellen kirchlicher Provenienz neue Editionsvorhaben und aktuelle EDV-Projekte. Editionswissenschaftliches Kolloquium 2011, hrsg. von Helmut Flachenecker, Janusz Tandecki, Toruń, TNT – UMK, 2011, seria: Publikationen des Deutsch-Polnischen Gesprächskreises für Quellenedition (Publikacje Niemiecko-Polskiej Grupy Dyskusyjnej do Spraw Edycji Źródeł) 6, s. 229-250.
 15. “List jako źródło historyczne i materiał do korpusu tekstów autorskich. Edycja korespondencji Jana Dantyszka”, w: Teoria i praktyka edycji nowożytnych źródeł w Polsce (XVI-XVIII w.), red. Adam Perłakowski, Kraków, Historia Iagellonica, 2011, s. 97-103.
 16. “The Mediterranean of the North and its Bestiary”, w: Birthday Beasts’ Book. Where Human Roads Cross Animal Trails… Cultural Studies in Honour of Jerzy Axer, ed. Katarzyna Marciniak, Warsaw – Bobowa, IBI AL UW – Wydawnictwo Wilczyska, 2011, s. 355-368.
 17. “From Respect to Disdain: Political Geography and Terminology Concerning Power in Latin Letters and Occasional Poems by Ioannes Dantiscus”, w: Acta Conventus Neo-Latini Budapestinensis: Proceedings of the Thirteenth International Congress of Neo-Latin Studies, Budapest, 6-12 August 2006, gener. ed. Rhoda Schnur, Tempe, Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies, 2010, s. 679-687.
 18. “Prace nad niemieckojęzyczną częścią korespondencji Jana Dantyszka – perspektywy internetowej publikacji tekstów niemieckich Dantyszka”, w: Reformacja w dawnej Rzeczypospolitej i jej europejskie konteksty. Postulaty badawcze, red. Piotr Wilczek, współpraca redakcyjna: Michał Choptiany, Jakub Koryl, Alan Sioltaich Ross, Warszawa, IBI AL UW – Sub Lupa, 2010, s. 120-125.
 19. “„Praesidium” czy „ornamentum”? O bibliofilskich zainteresowaniach Jana Dantyszka”, w: Libris satiari nequeo. Oto ksiąg jestem niesyty, red. Joanna Partyka, Ariadna Masłowska-Nowak, Warszawa, IBL PAN, 2010, s. 63-71.
 20. “Przegląd korespondencji biskupa warmińskiego Jana Dantyszka z kanonikami Kapituły Katedralnej”, w: Warmińska Kapituła Katedralna. Dzieje i wybitni przedstawiciele, ed. Andrzej Kopiczko, Jacek Jezierski, Zdzisław Żywica, Olsztyn, WKK – WHSM UWM, 2010, s. 217-231.
 21. “Series Corpus Epistularum Ioannis Dantisci, edited under the patronage of the International Union of the Academies – presentation of the first volume”, w: Respublica Litteraria in Action: Letters – Speeches – Poems – Inscriptions, ed. Anna Skolimowska, Warsaw-Cracow, OBTA UW – PAU, 2007, ss. 164, seria: Corpus Epistularum Ioannis Dantisci, t. 5/1, s. 11-15.
 22. “The epitaph for Alfonso de Valdés in St. Stephen’s Cathedral in Vienna – an unknown poem by Ioannes Dantiscus”, w: Pietas Humanistica. Neo-Latin Religious Poetry in Poland in European Contexts, ed. Piotr Urbański, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2006, s. 83-93.
 23. „Korespondencja między Stanisławem Hozjuszem i Janem Dantyszkiem”, w: Kardynał Stanisław Hozjusz (1504-1579). Osoba, myśl, dzieło, czasy, znaczenie, red. Stanisław Achremczyk, Jan Guzowski, Jacek Jezierski, Olsztyn, “Hosianum” – OBN im W. Kętrzyńskiego, 2005, seria: Biblioteka Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 25, s. 297-305.
 24. (razem z Waldemarem Bukowskim i Tomaszem Płóciennikiem) “Der lateinische Schriftverkehr des Krakauer Salzherren Nikolaus Serafin (1437-1459)”, w: Editionswissenschaftliche Kolloquien 2003/2004. Historiographie, Briefe und Korrespondenzen, Editorische Methoden, ed. Matthias Thumser, Janusz Tandecki, Antje Thumser, Toruń, Wydawnictwo UMK, 2005, seria: Publikationen des Deutsch-Polnischen Gesprächskreises für Quellenedition, t. 3, s. 233-242.
 25. „Przysłowia i wyrażenia przysłowiowe w łacińskich listach Dantyszka z roku 1537”, w: Łacina jako język elit, red. Jerzy Axer, Warszawa, OBTA UW – DiG, 2004, s. 177-188.
 26. (razem z Markiem Kunickim-Goldfingerem) „Łacina w polskojęzycznych diariuszach podróży”, w: Łacina jako język elit, red. Jerzy Axer, Warszawa, OBTA UW – DiG, 2004, s. 189-220.
 27. “Repertorio de cartas españolas en la correspondencia de Juan Dantisco”, ed. Teodomiro Rodríguez Lillo, Anna Skolimowska, w: En torno a Dantisco, ed. Anna Skolimowska, Varsovia, Instituto Cervantes de Varsovia – OBTA UW, 2001, seria: Biblioteca Cervantes. Collección de fuentes y estudios para la historia de las relaciones hispano-polacas No I, s. 81-124.
 28. “El testamento de Juana Dantisca”, ed. Enrique Llamas Martinez, Anna Skolimowska, w: En torno a Dantisco, ed. Anna Skolimowska, Varsovia, Instituto Cervantes de Varsovia – OBTA UW, 2001, seria: Biblioteca Cervantes. Collección de fuentes y estudios para la historia de las relaciones hispano-polacas No I, s. 125-137.
 29. „Komunikat o postępach prac nad publikacją korespondencji Jana Dantyszka”, w: Panorama lojalności. Prusy Królewskie i Prusy Książęce w XVI wieku, red. Anna Skolimowska, Warszawa, OBTA UW – DiG, 2001, seria: Eseje i Studia t. 4., s. 63-65.
 30. „Catalogue of Ioannes Dantiscus’s Correspondence – Objectives, Needs and Achievements”, w: Joannes Dantiscus (1485-1548) Polish Ambassador and Humanist. Proceedings of the International Colloquium Brussels, May 22-23, 1995, ed. Jozef Ijsevijn, Wouter Bracke, Brussels, KAWLSKB, 1996, seria: Studia Europaea II, s. 115-118.
 31. (razem z Jerzym Mańkowskim) „Polskie śpiewy o Męce Pańskiej – nieznana cząstka twórczości Jana Kochanowskiego”, w: Odrodzenie i Reformacja w Polsce XXXVIII (1994), s. 95-98.

Przekłady

 1.  Giannozzo Manetti, “Żywot Sokratesa”, przekład na język polski, wstęp i komentarz Anna Skolimowska, w: Humanistyczne żywoty filozofów starożytnych, red. Włodzimierz Olszaniec, Krzysztof Rzepkowski, Warszawa, IFK UW, 2008, seria: Biblioteka Renesansowa, seria przekładów z łacińskojęzycznej literatury włoskiego renesansu 1, s. 281-375.
 2. Jerzy Axer, “La correspondencia más antigua entre Polonia y México / Najstarsza korespondencja między Polską a Meksykiem”, tłumaczenie listów Ferdynanda Korteza z języka hiszpańskiego na polski Anna Skolimowska, w: Reflejos de Europa en México, ed. Andrea Martinez Ampudia, México, Conaculta, 2002, s. 123-129.

Recenzje

 1. Teresa Borawska przy wspołudziale Henryka Rietza, Mikołaj Kopernik i jego świat. Środowisko, przyjaciele, echa wielkiego odkrycia, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń, 2014, ss. 520, recenzja w: Zapiski Historyczne, LXXX/3 (2015), s. 312-314 [676-678].
 2. Mikołaj Kopernik, Dzieła wszystkie, t. 3: Pisma pomniejsze, ed. Andrzej Wyczański, Warszawa 2007, recenzja w: Studia Źródłoznawcze 47 (2009), s. 271-274.
 3. „Wydawnictwo Acta Tomiciana na kolejnym rozdrożu? Z dylematów współczesnego edytorstwa historycznego” (artykuł recenzyjny z Acta Tomiciana. Tomus octavus decimus epistolarum, legationum, responsorum, actionum et rerum gestarum Serenissimi Principis Sigismundi Primi regis Poloniae, Magni Ducis Lithuaniae per Stanislaum Górski canonicum Cracoviensem et Plocensem collectarum A.D. MDXXXVI collegerunt Wenceslaus Urban et Andreas Wyczański, supplevit et edidit Richardus Marciniak, in oppido Kórnik sumptibus Bibliothecae Kornicensis A.D. MCM XCIX ss. X, 531), w: Kwartalnik Historyczny CVIII (2001), s. 113-129.
 4. El Padrenuestro de un humanista Pedro de Valencia. Un manuscrito inédito, ed. Abdón Moreno García, Arkadiusz Nocoń, Badajoz, 1999, ss. 121, recenzja w: Odrodzenie i Reformacja w Polsce XLIV (2000), s. 204-206.
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.