Select Page

Ludzie

Biogram

Absolwent filologii polskiej (specjalność literaturoznawczo-językoznawcza) na Wydziale Polonistyki UW w ramach Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych; pracę magisterską pt. Krytyczna edycja Ewangelii z Nowego Testamentu Szarffenbergowskiego z 1556 r. – transkrypcja i komentarz językowy, pisaną pod kierunkiem dr hab. Aliny Kępińskiej, obronił w 2013 r. Doktorant na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego i na Wydziale Filologii Uniwersytetu w Sewilli; pracę doktorską pt. Language and Culture Contact Phenomena in the so called Vocabulario Trilingüe of the Ayer Collection of the Newberry Library pisze pod kierunkiem dr hab. Justyny Olko z UW i prof. Evy Bravo Garcíi z US.

Zainteresowania naukowe: kontakt językowy i kulturowy między Starym a Nowym Światem, literatura i kultura europejskiego Renesansu, literatura i kultura szesnastowiecznej Nowej Hiszpanii, język, literatura i kultura ludu Nahua w epoce prekolonialnej i kolonialnej.

Udział w projektach badawczych:
2016–obecnie
„Kobiety i ich rola w prekolumbijskim i wczesnokolonialnym Peru: studium przypadku imperialnego grobowca z Castillo de Huarmey”, pod kierunkiem dr Patrycji Prządki-Giersz (Wydział „Artes Liberales” UW).
2013–obecnie
„Europe and America in Contact: Cross-Cultural Transfer in the New World across Time”, pod kierunkiem dr hab. Justyny Olko (Wydział „Artes Liberales” UW).
2015
„Ginące języki. Kompleksowe modele badań i rewitalizacji”, pod kierunkiem dr hab. Justyny Olko (Wydział „Artes Liberales” UW).
2010–2013
„Szesnastowieczne przekłady Nowego Testamentu na język polski a rozwój renesansowej polszczyzny literackiej. Internetowa baza danych”, pod kierunkiem dr Izabeli Winiarskiej Górskiej (Wydział Polonistyki UW).
Pozostałe osiągnięcia:
2016
Stypendium (short-term fellowship) biblioteki Newberry w Chicago
2015–2016
Stypendium Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla

Publikacje

  • Christian Nahua lexis in the Vocabulario trilingüe from the Ayer collection of the Newberry Library – nadesłana (2017).
  • Colonial Dictionaries as Lexical Resources for the Revitalization of Modern Nahuatl w: Justyna Olko, Tomasz Wicherkiewicz, Robert Borges Integral Strategies for Language Revitalization. Warszawa 2016.
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content