Select Page

Ludzie

Biogram

Absolwent Wydziału Historycznego UW (1980). W latach 1980-2013 pracownik Instytutu Historycznego UW; w 1990 r. obronił rozprawę doktorską „Iwan Michajłow Wiskowatyj. Studium kariery politycznej w XVI-wiecznej Rosji” (promotor: prof. A. Poppe). W latach 1991-1993 – sekretarz naukowy IH UW. W latach 2000-2009 – praca w przedstawicielstwach dyplomatycznych RP w Federacji Rosyjskiej (dyrektor Instytutów Polskich w Sankt Petersburgu i Moskwie oraz I radcy Ambasady RP). Od 2013 – pracownik WAL na stanowisku starszego wykładowcy; kierownik Komisji „Polono-Russica”.

Zainteresowania naukowe: historia Rusi i Rosji wczesnonowożytnej, historia Bizancjum, historia Petersburga i petersburskiej Polonii, edytorstwo źródeł historycznych.

Członek Komitetu Słowianoznawstwa PAN (od 2016). Profesor honorowy Moskiewskiej Akademii Ekonomiki i Prawa (2011); członek honorowy Akademii Dziennkarstwa Kazachstanu (2015)

Założyciel i redaktor naczelny serii publikacji źródłowych Monumenta historica res gestas Europae Orientalis illustrantia. Fontes XV-XVII saec.// Pamiatniki istorii Wostocznoj Jewropy. Istoczniki XV-XVII ww” (Warszawa-Moskwa – od 1995).

Redaktor główny encyklopedii internetowej „Polski Petersburg”, afiliowanej przy Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie: http://www.polskipetersburg.pl/.

Członek rad redakcyjnych międzynarodowych czasopism naukowych: Studia Slavica et Balcanica Petropolitana (Sankt Petersburg – od 201) i The New Past (Rostow nad Donem – od 2015).

Uczestnik licznych gremiów eksperckich: członek Komisji Historyków Polski i Rosji (d. Polsko-Rosyjska Komisja Historyczna PAN-RAN – od 1994), członek Rady Archiwalnej przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych (1995-1997), członek zespołu ekspertów Programu Translatorskiego @Poland Instytutu Literackiego w Krakowie (2002-2005), członek Rady Ekspertów „Baltic Star”. International Award for development and Consolidation of Humanitarian Relations in Countries of the Baltic Region – Sankt Petersburg (od 2004).

Członek Polskiego Towarzystwa Heraldycznego (od 1987) i Towarzystwa Historyczno-Genealogicznego w Moskwie (Istoriko-Rodosłownoje Obszczestwo, od 1988); członek honorowy Towarzystwa Przyjaciół Muzeów Moskiewskiego Kremla (Obszczestwa Druziej Muziejew Moskowskogo Kremli – od 2006).

Stypendia i staże zagraniczne: stypendium Volkswagen Stiftung (1997) – staż w Institut für Geschichte Ost- und Südeuropas d. LM Universität München i Osteuropa Institut München; wielokrotne staże w instytucjach rosyjskich (Moskwa – Uniwersytet Państwowy im. M. Łomonosowa (MGU), Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny (RGGU); Sankt Petersburg – Sanktpetersburski Uniwersytet Państwowy (SPbGU).

Wykłady (cykle) i seminaria na uczelniach zagranicznych: SPbGU (2004-2005), MGU (2006, 2008), Państwowy Uniwersytet w Syktywkarze (Republika Komi, FR – 2005), Moskiewska Akademia Ekonomiki i Prawa (MAEL – 2011), Buriacki Uniwersytet Państwowy w Ułan Ude (BGU – 2014), Południowy Uniwersytet Federalny w Rostowie nad Donem (SFedU – 2015, 2016; we współpracy z Oxford Russia Fund).

Uczestnik wieloletniego (2014-2018) międzynarodowego projektu badawczego Niemieckiego Instytutu Historycznego w Moskwie (DHI Moskau) „Die Ostslawen auf der Suche nach neuen überregionalen Identitäten (vom Ende des 15. bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts) im Kontext der modernen Nationenbildung”; obecnie projekt uzyskał dodatkowo wsparcie Gerda Henckel Stiftung (projekt № AZ 38/F/16).

Dorobek drukowany HG obejmuje blisko 300 pozycji naukowych i popularno-naukowych, w tym 3 książki oraz 9 tomów publikacji źródłowych; znacząca część dorobku dostępna jest online: https://uw.academia.edu/HieronimGrala.

Posiadane odznaczenia krajowe (wybór): Srebrny Krzyż Zasługi (2004), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2005), Medal Kierownika Urzędu ds. Kombatantów (2004), Odznaka Honorowa Sybiraka (2004), Odznaka Honorowa „Obozy internowanych w Rosji Sowieckiej” (2009).

Posiadane odznaczenia zagraniczne (wybór): Medal 300-lecia Sankt Petersburga (Prezydent FR – 2004), Medal A.N. Olenina (Rosyjska Biblioteka Narodowa – 2005), Medal Jubileuszowy „Mieżdunarodnogo Sojuza Muzikalnych Diejatieliej” (2007), Medal „Za licznyj wklad w razwitije rossijskoj słowiesnosti” (Ministerstwo Kultury FR – 2009).

Zainteresowania pozanaukowe: opera, kulinaria, podróże, gra w szachy.

Publikacje

  • Iwan Michajłow Wiskowatyj. Kariera gosudarstwiennogo diejatiela w Rossii XVI w., Moskwa: izd. Radiks, 1994, ss. 520
  • Rosja. Zdjęcia Wojciecha Bussa, Olszanica: wyd. BOSZ, 2013, ss. 366;
  • (wraz z O.S. Dawtianem), Podarocznyj etikiet, Sankt Pietierburg: Impredservis 2017, ss. 160.
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content