Select Page

Jednostka: Pracownia „Humanizm. Hermeneutyka wartości”

Abramowicz Maciej

USOS Sprawdź dyżur Biogram Absolwent filologii romańskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W tym też uniwersytecie uzyskał stopień doktora (1986) oraz stopień doktora habilitowanego (1996). Tytuł profesora uzyskał w roku 2008. Oprócz pracy w UMCS, przez 10 lat (1996–2006) był wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W roku 2005 nawiązał współpracę z Instytutem Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” UW, by w roku 2011 związać się z nim na stałe jako pracownik etatowy. Od roku 2015 pełni funkcję Prodziekana Wydziału „Artes Liberales” UW ds. Nauki. Jego głównym obszarem zainteresowań badawczych jest literaturoznawstwo francuskie, szczególnie zaś literatura francuskiego średniowiecza. Drugim ważnym tematem badań jest historia, kultura i...

więcej

Kalinowska Maria

USOS Sprawdź dyżur Biogram Historyk literatury polskiej okresu romantyzmu. Zainteresowania badawcze: • twórczość „wielkich romantyków polskich” (Mickiewicz, Słowacki, Norwid), zwłaszcza w aspekcie problematyki egzystencjalnej oraz struktury dramatu • dramat romantyczny i jego teatralne inscenizacje • teatr Reduta, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Mieczysława Limanowskiego • edytorstwo i tekstologia utworów romantycznych (zwłaszcza poezji Mickiewicza i Słowackiego) • romantyczna recepcja antyku, ze szczególnym uwzględnieniem hellenizmu romantyków, recepcja Grecji antycznej i nowożytnej przez romantyków  •  filhellenizm polski w kontekście europejskim  •  podróż grecka. Problematyka zajęć dydaktycznych: • konwersatoria: literatura polskiego romantyzmu; wiedza o teatrze; edytorstwo i tekstologia – wykłady monograficzne: biografia twórcza Mickiewicza...

więcej

Grala Hieronim

USOS Ree Facebook Sprawdź dyżur Biogram Absolwent Wydziału Historycznego UW (1980). W latach 1980-2013 pracownik Instytutu Historycznego UW; w 1990 r. obronił rozprawę doktorską „Iwan Michajłow Wiskowatyj. Studium kariery politycznej w XVI-wiecznej Rosji” (promotor: prof. A. Poppe). W latach 1991-1993 – sekretarz naukowy IH UW. W latach 2000-2009 – praca w przedstawicielstwach dyplomatycznych RP w Federacji Rosyjskiej (dyrektor Instytutów Polskich w Sankt Petersburgu i Moskwie oraz I radcy Ambasady RP). Od 2013 – pracownik WAL na stanowisku starszego wykładowcy; kierownik Komisji „Polono-Russica”. Zainteresowania naukowe: historia Rusi i Rosji wczesnonowożytnej, historia Bizancjum, historia Petersburga i petersburskiej Polonii, edytorstwo źródeł historycznych....

więcej
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content