Grala Hieronim

USOS Ree Facebook Sprawdź dyżur Biogram Absolwent Wydziału Historycznego UW (1980). W latach 1980-2013 pracownik Instytutu Historycznego UW; w 1990 r. obronił rozprawę doktorską „Iwan Michajłow Wiskowatyj. Studium kariery politycznej w XVI-wiecznej Rosji” (promotor: prof. A. Poppe). W latach 1991-1993 – sekretarz naukowy IH UW. W latach 2000-2009 – praca w przedstawicielstwach dyplomatycznych RP w Federacji Rosyjskiej (dyrektor Instytutów Polskich w Sankt Petersburgu i Moskwie oraz I radcy Ambasady RP). Od 2013 – pracownik WAL na stanowisku starszego wykładowcy; kierownik Komisji „Polono-Russica”. Zainteresowania naukowe: historia Rusi i Rosji wczesnonowożytnej, historia Bizancjum, historia Petersburga i petersburskiej Polonii, edytorstwo źródeł historycznych....

więcej