W dniach 14 i 20 marca 2024 r. członkowie Centrum Centrum Zaangażowanych Badań nad Ciągłością Kulturową, Justyna Olko i Gregory Haimovich przeprowadzili warsztaty na temat wielojęzyczności z wykorzystaniem metodologii portretów językowych z dziećmi totonackimi w gimnazjum w Tepango de Rodríguez i w szkole podstawowej w San Andrés Tlayehualancingo, w regionie Sierra Norte de Puebla. Dzieci wykazały wysoki poziom dwujęzyczności i chętnie dzieliły się własnymi doświadczeniami z rdzennymi językami regionu, w tym z językiem ojczystym, totonackim, oraz hiszpańskim, którego uczą się w szkole, ale także w coraz większym stopniu – w domu. Warsztaty te zarazem przypominają nam o pilnej konieczności przeciwdziałania utracie rdzennych języków. Działania te są częścią finansowanego przez ERC projektu #MULTILING-HIST.

Galeria