Konsorcjum europejskich uniwersytetów współtworzących RESILIENCE, infrastrukturę badawczą skupioną na studiach nad religią i religijnością, ogłosiło kolejny nabór w programie Transnational Access (TNA). Uczestnicy programu otrzymują kompleksowe wsparcie w nawiązaniu współpracy z wybraną instytucją partnerską, otrzymując dostęp nie tylko do zasobów, takich jak archiwa lub zbiory biblioteczne, ale także lokalnych specjalistów oraz zespołów badawczych. Szczegóły naboru, trwającego od 15 marca do 1 maja, można znaleźć pod adresem: https://www.resilience-ri.eu/news/call-for-applications-transnational-access-fellowships-2024-2025/.