Biuro Współpracy z Zagranicą ogłasza możliwość wyjazdu na studia częściowe w ramach umowy bilateralnej do Gruzji, Tbilisi State University.

W ramach umowy uczelnia przyjmująca (TSU) zapewnia nieodpłatne zakwaterowanie oraz stypendium.