Biuro Współpracy z Zagranicą ogłasza możliwość ubiegania się o stypendium na letni kurs języka bułgarskiego na Uniwersytecie Sofijskim; 1 miejsce obejmuje bezpłatny kurs, zakwaterowanie, wyżywienie i program kulturalny

Zgłoszenia przyjmujemy do 17 kwietnia  2024 do godz. 08.00.

Szczegółowe ogłoszenie jest dostępne na stronie; Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa z Ochrydy – Letnie kursy językowe dla studentów | bwz.uw.edu.pl