Jednostka prowadząca

Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej

Czast trwania projektu

1989 – obecnie

Kierownictwo projektu

dr hab. Anna Skolimowska

Opis projektu

Projekt jest częścią programu badawczego „Rejestracja i publikacja korespondencji Jana Dantyszka (1485–1548)”, realizowanego od roku 1989 w UW. Korespondencja Jana Dantyszka stanowi największy w Europie Środkowowschodniej zbiór listów (ponad 6 000 listów, ok. 12 000 dokumentów źródłowych), powstały w kręgu dworu polskiego i jego partnerów w całym ówczesnym świecie. Jest to unikalne źródło informacji dla badaczy polskiej i europejskiej historii, literatury, kultury i historii idei okresu Renesansu.