Dziekan Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs:

  • na stanowisko profesora w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” → ogłoszenie.