W styczniu 2023 r. został powołany Komitet Europy Środkowo-Wschodniej w Stowarzyszeniu Krytycznych Studiów nad Dziedzictwem (Association of Critical Heritage Studies, https://www.criticalheritagestudies.org).

Współorganizatorką komitetu i reprezentantką polskiego środowiska naukowego jest dr Monika Stobiecka.