Select Page

Biogram

Absolwentka Instytutu Historii Sztuki UW (gdzie w 2014 roku obroniła pracę magisterską „Styl zakopiański. Nowa perspektywa badawcza” przygotowywaną pod kierunkiem prof. Waldemara Baraniewskiego) oraz Instytutu Archeologii UW (gdzie w 2015 roku obroniła pracę magisterską „Współczesna architektura muzeów archeologicznych. Bryła i wnętrza, estetyka i funkcjonalność” przygotowywaną pod kierunkiem prof. Aleksandra Bursche), laureatka „Diamentowego Grantu” MNiSW w 2014 roku za projekt „Nowoczesne techniki dokumentacji badań archeologicznych. Antyczne miasto Akrai, południowo-wschodnia Sycylia”, doktorantka na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uczestniczy w programie „Na styku kultury i natury” i bada status artefaktów/eksponatów w muzeum. Pod kierunkiem prof. Marii Poprzęckiej i prof. Ewy Domańskiej prowadzi badania nad obiektami archeologicznymi i sposobami ich prezentowania w muzeach. Współpracowała z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Galerią Foksal, Muzeum Narodowym w Warszawie i Muzeum Architektury we Wrocławiu. Stypendystka Fundacji z Brzezia Lanckorońskich. Interesuje się muzealnictwem, teorią i metodologią archeologii oraz Nową Humanistyką (zwłaszcza zwrotem ku rzeczom i zwrotem cyfrowym).

Udział w projektach badawczych:

2016–

Grant „Kulturowe Studia Krajobrazowe”, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, podwykonawca

2014–2016

Diamentowy Grant „Nowoczesne techniki dokumentacji badań archeologicznych. Antyczne miasto Akrai, południowo-wschodnia Sycylia”, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kierownik

2011–

międzynarodowa misja archeologiczna w Palazzolo Acreide, Sycylia kierowana przez dr Roksanę Chowaniec (Instytut Archeologii UW), podwykonawca

Publikacje

 • Stobiecka M., Digital Escapism. How Do Objects Become Deprived of Matter, „Journal of Contemporary Archaeology” 2018, 5 (2), s. 194-212.
 • Stobiecka M., Nomadyczne dziedzictwo. O migracjach rzeczy w przyszłość, „Stan Rzeczy” 14, 2019, s. 135-155
 • Stobiecka M., Archeologia antropocenu i cyfrowe krajobrazy, „Prace Kulturoznawcze” 1-2, 2018, s. 145-163
 • Stobiecka M., Skuteczność polskich narzędzi legislacyjnych w zarządzaniu dziedzictwem archeologicznym, w: Dziedzictwo, dobra kultury, zabytki, ochrona i opieka w prawie, red. P. Dobosz, W. Górny, A. Mazur, B. Mazurek, A. Kozień, Kraków 2018, s. 189-202
 • Stobiecka M., Multifunctionality of stone objects — first remarks on marble mortars from Akrai, w: On the borders of Syracuse. Multidisciplinary studies on the ancient town of Akrai/Acrae, Sicily, red. R. Chowaniec, Warszawa 2018, s. 389-402
 • Stobiecka M., Sztuka czy kultura materialna? Słowa wstępne na temat percepcji archeologii w polskich kolekcjach i muzeach, „Opuscula Musealia” 24, 2018, s. 159-172
 • Stobiecka M., Niewidzia(l)na rewolucja? Transformacja i jej wpływ na popularyzację archeologii, w: Rozpoznać przeszłość w teraźniejszości – dziedzictwo w obliczu transformacji, red. J. Kolano, J. Kolasińska, Kraków 2018, s. 85-101
 • Stobiecka M., Zwrot ku rzeczom — zwrot w muzeach?, w: Młoda Muzeologia II. Czytanie przeszłoś Materiały z Międzynarodowej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej, Rzeszów, 21-22 kwietnia 2016 r., red. P. Kocańda, Rzeszów 2017, s. 182-194
 • Stobiecka M., Kamień i dotykalne znaczenia, „Sztuka i filozofia” 49, 2017, s. 33-42.
 • Stobiecka M., Entangled Objects: The Place of Archaeological Artifacts in Past Collections and its Influence on Modern Archaeological Museums, „Brukentalia. Romanian Cultural History Review. Supplement of Brukenthal. Acta Musei” 6, 2016, s. 675-693.
 • Chowaniec R. wraz z J. Młynarczyk, K. Domżalski, T. Więcek, M. Wagner, A. Gręzak, K. Misiewicz, M. Więch, K. Chmielewski, R. Lanteri, M. Fituła, M. Stobiecka, Akrai/Acrae – the Greek Colony and Roman Town. Preliminary Report on the Excavations of the University of Warsaw Archaeological Expedition in 2015, „Archeologia” LXVI, 2015, s. 105-130.
 • Stobiecka M., Uncovering the discovered view. The workshop for modern archaeological documentation, w: Unveiling the past ofan ancient town. Akrai/Acrea in south-eastern Sicily, red. R. Chowaniec, Warszawa 2015, s. 101-110.
 • Stobiecka M., Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dn. 23 lipca 2003 roku i jej znaczenie dla polskiej archeologii, w: Prawne formy ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, red. P. Dobosz, W. Górny, K. Szepelak, Kraków 2015, s. 533-544.
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.