Select Page

Biogram

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na dwóch kierunkach na Uniwersytecie Warszawskim, historii sztuki (2009-2014) oraz archeologii (2010-2015), studiów doktoranckich na Wydziale „Artes Liberales”, na programie pilotażowym „Na styku kultury i natury”. Pracę doktorską „Natura artefaktu, kultura eksponatu. Status obiektu archeologicznego w przestrzeni muzeum” przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Poprzęckiej i prof. dr hab. Ewy Domańskiej obroniła w 2019 roku.

Konsultantka naukowa w projekcie „Amplifikacja natury” przygotowywanym na XVII Biennale Architektury w Wenecji 2018 (2018), wykonawczyni w grancie NPRH „Kulturowe Studia Krajobrazowe” (2016-2019), kierowniczka w „Diamentowym Grancie” MNiSW „Nowoczesne techniki dokumentacji badań archeologicznych. Antyczne miasto Akrai, południowo-wschodnia Sycylia” (2014-2016). W ciągu ostatnich lat współpracowała z Muzeum Narodowym w Warszawie, Zachętą Narodową Galerią Sztuki, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Stypendystka Fundacji z Brzezia Lancorkońskich (2016), Fundacji Kościuszkowskiej (2018, pobyt badawczy na Stanford University), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2019, stypendium START dla najlepszych polskich młodych badaczy).

Interesuje się studiami muzealnymi, krytycznymi studiami nad dziedzictwem, teorią i metodologią archeologii oraz prądami nowej humanistyki (zwłaszcza zwrotem ku rzeczom i zwrotem cyfrowym).

Udział w projektach badawczych:

2018

Projekt „Amplifikacja natury”, konsultantka naukowa

2016–2019

Grant „Kulturowe Studia Krajobrazowe”, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, podwykonawca

2014–2016
Diamentowy Grant „Nowoczesne techniki dokumentacji badań archeologicznych. Antyczne miasto Akrai, południowo-wschodnia Sycylia”, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kierownik

2013

Projekt „Oskar Hansen: otwieranie modernizmu / Oskar Hansen: Opening the Modernism”, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, asystentka projektu

2011–2018

międzynarodowa misja archeologiczna w Palazzolo Acreide, Sycylia kierowana przez dr Roksanę Chowaniec (Instytut Archeologii UW), podwykonawca

Publikacje

 • Stobiecka M., Kłopotliwa materialność dziedzictwa przyszłości, „Turystyka kulturowa” 2019, nr 4, s. 112-123.
 • Stobiecka M., Nature as curator. Cultural Heritage in the Anthropocene, „View. Theories and Practices of Visual Culture” 2018, nr 22, s. 1-21.
 • Stobiecka M., Natura jako kurator. Dziedzictwo kulturowe w epoce antropocenu, „Widok” 2018, nr 22, 1-21.
 • Stobiecka M., [ recenzja ] Christopher Tilley, Kate Cameron-Daum, An Anthropology of Landscape: The Extraordinary in the Ordinary, UCL Press, London 2017. Book review, „Polish Journal of Landscape Studies” 2019, 2, s. 133-141.
 • Stobiecka M., Digital Escapism. How Objects Become Deprived of Matter, „Journal of Contemporary Archaeology” 2018, 5 (2), s. 194-212.
 • Stobiecka M., Nomadyczne dziedzictwo. O migracjach rzeczy w przyszłość, „Stan Rzeczy” 2019, 14, s. 135-155
 • Stobiecka M., Archeologia antropocenu i cyfrowe krajobrazy, „Prace Kulturoznawcze” 2018, 22, s. 145-163
 • Stobiecka M., Skuteczność polskich narzędzi legislacyjnych w zarządzaniu dziedzictwem archeologicznym, w: Dziedzictwo, dobra kultury, zabytki, ochrona i opieka w prawie, red. P. Dobosz, W. Górny, A. Mazur, B. Mazurek, A. Kozień, Kraków 2018, s. 189-202
 • Stobiecka M., Multifunctionality of stone objects — first remarks on marble mortars from Akrai, w: On the borders of Syracuse. Multidisciplinary studies on the ancient town of Akrai/Acrae, Sicily, red. R. Chowaniec, Warszawa 2018, s. 389-402
 • Stobiecka M., Sztuka czy kultura materialna? Słowa wstępne na temat percepcji archeologii w polskich kolekcjach i muzeach, „Opuscula Musealia” 2018, 24, s. 159-172
 • Stobiecka M., Niewidzia(l)na rewolucja? Transformacja i jej wpływ na popularyzację archeologii, w: Rozpoznać przeszłość w teraźniejszości – dziedzictwo w obliczu transformacji, red. J. Kolano, J. Kolasińska, Kraków 2018, s. 85-101
 • Stobiecka M., Zwrot ku rzeczom — zwrot w muzeach?, w: Młoda Muzeologia II. Czytanie przeszłoś Materiały z Międzynarodowej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej, Rzeszów, 21-22 kwietnia 2016 r., red. P. Kocańda, Rzeszów 2017, s. 182-194
 • Stobiecka M., Kamień i dotykalne znaczenia, „Sztuka i filozofia” 2017, 49, s. 33-42.
 • Stobiecka M., Entangled Objects: The Place of Archaeological Artifacts in Past Collections and its Influence on Modern Archaeological Museums, „Brukentalia. Romanian Cultural History Review. Supplement of Brukenthal. Acta Musei” 2016, 6, s. 675-693.
 • Chowaniec R. wraz z J. Młynarczyk, K. Domżalski, T. Więcek, M. Wagner, A. Gręzak, K. Misiewicz, M. Więch, K. Chmielewski, R. Lanteri, M. Fituła, M. Stobiecka, Akrai/Acrae – the Greek Colony and Roman Town. Preliminary Report on the Excavations of the University of Warsaw Archaeological Expedition in 2015, „Archeologia” 2015, LXVI, s. 105-130.
 • Stobiecka M., Uncovering the discovered view. The workshop for modern archaeological documentation, w: Unveiling the past of an ancient town. Akrai/Acrea in south-eastern Sicily, red. R. Chowaniec, Warszawa 2015, s. 101-110.
 • Stobiecka M., Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dn. 23 lipca 2003 roku i jej znaczenie dla polskiej archeologii, w: Prawne formy ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, red. P. Dobosz, W. Górny, K. Szepelak, Kraków 2015, s. 533-544.
 • Stobiecka M., Cykl Iconographie de la Salpêtrière J.M. Charcota w kontekście historii fotografii medycznej i współczesnych teorii humanistycznych, w: Kwiat, co zakwita na ostrzu ze stali… Zbrodnia i kara, tortury i rzeź wsztuce, literaturze i pamię Materiały z ogólnopolskiej konferencji studencko-doktoranckiej, Łódź, 23-24 maja 2014, Łódź 2014, s. 289-298.
 • Stobiecka M., Styl zakopiański. Historia a współczesność, „Rzut” 2013, 2, s. 42-48.
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content