Select Page

Ludzie

Biogram

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na dwóch kierunkach na Uniwersytecie Warszawskim, historii sztuki (2009-2014) oraz archeologii (2010-2015), studiów doktoranckich na Wydziale „Artes Liberales” (program „Na styku kultury i natury”). Pracę doktorską „Natura artefaktu, kultura eksponatu. Status obiektu archeologicznego w przestrzeni muzeum” przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Poprzęckiej i prof. dr hab. Ewy Domańskiej obroniła summa cum laude w 2019 roku.

Stypendystka Fundacji z Brzezia Lancorkońskich (2016), Fundacji Kościuszkowskiej (2018, pobyt badawczy na Stanford University), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2019, stypendium START dla najlepszych polskich młodych badaczy). Laureatka konkursów im. Jana Józefa Lipskiego (2015) i im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa (2019). Finalistka konkursu nagród naukowych tygodnika „Polityka” (2020). Laureatka nagrody im. Anny Zeidler-Janiszewskiej za najlepszy debiut książkowy przyznawanej przez Komitet Nauk o Kulturze PAN (2021). Członkini Akademii Młodych Uczonych PAN (2022–2026). Współzałożycielka Sekcji Dziedzictwa Europy Środkowo-Wschodniej w Stowarzyszeniu Krytycznych Studiów nad Dziedzictwem (Association of Critical Heritage Studies).

Realizowała projekty naukowe finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Diamentowy Grant, 2014) i Narodowe Centrum Nauki (Miniatura, 2021). Opublikowała monografie w serii „Nowa Humanistyka” Wydawnictwa IBL PAN oraz w wydawnictwie Routledge. Jej artykuły naukowe ukazały się w „Journal of Social Archaeology”, „Archaeological Dialogues”, „Journal of Contemporary Archaeology”, „Tekstach Drugich”, „Kulturze Współczesnej” czy „Przeglądzie Kulturoznawczym”. Wygłaszała wykłady gościnne w Stanford Archaeology Center (2018), Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (2020) czy Archaeology Centre na University of Toronto (2020). W ciągu ostatnich lat współpracowała z Muzeum Narodowym w Warszawie, Zachętą Narodową Galerią Sztuki, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Interesuje się krytycznymi studiami nad dziedzictwem i muzeami, politycznymi uwikłaniami dziedzictwa, teorią i metodologią archeologii oraz przecięciem sztuki współczesnej i archeologii.

Udział w projektach badawczych:

2021–2022

Projekt Miniatura „Rola teorii archeologii w badaniach sztuki współczesnej na podstawie wybranych dzieł polskich i europejskich powstałych od 2000 roku”, Narodowe Centrum Nauki, kierowniczka

2021–2022

Projekt „Unruly Heritage: An Archaeology of the Anthropocene”, The Research Council of Norway, członkini zespołu badawczego

2018

Projekt „Amplifikacja natury”, konsultantka naukowa

2016–2019

Grant „Kulturowe Studia Krajobrazowe”, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, podwykonawczyni

2014–2016

Diamentowy Grant „Nowoczesne techniki dokumentacji badań archeologicznych. Antyczne miasto Akrai, południowo-wschodnia Sycylia”, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kierowniczka

2013
Projekt „Oskar Hansen: otwieranie modernizmu / Oskar Hansen: Opening the Modernism”, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, asystentka projektu

Publikacje

 • Stobiecka M., Theorizing Archaeological Museum Studies: from Artefact to Exhibit, Routledge, New York-London 2023
 • Stobiecka M., Natura artefaktu, kultura eksponatu. Projekt krytycznego muzeum archeologicznego, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2020.
 • Stobiecka M., Lively Heritage: On More-Than-Human Encounters at Mediterranean Archaeological Sites, „Journal of Contemporary Archaeology” 2022, 9(1), s. 64–81.
 • Smykowski M., Stobiecka M., Material Records of the Anthropocene. A Surface-oriented Approach, „Rethinking History” 2022, 26(3), s. 340-370.
 • Stobiecka M., Toward a Critical Archeological Museum, w: Critical Public Archaeology. Confronting Social Challenges in the 21st Century, red. V. C. Westmont, Berghahn Books, New York-Oxford 2022, s. 91-109.
 • Stobiecka M., Heritagizacja: krytyka pojęcia, „Historyka” 2021, 51, s. 183-200.
 • Stobiecka M., Słonie Dalego. Ćwiczenie z archeologicznej wyobraźni, w: Ekologia interdyscyplinarności, red. J. Axer i M. Konarzewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2021, s. 99-112.
 • Stobiecka M., Zwierzęta i ich archeologia, czyli nie(tylko)ludzka przeszłość w muzeum, „Kultura Współczesna” 2021, 113(1), s. 88-100.
 • Stobiecka M., Stobiecki R., W obronie autonomii historii w muzeum, „Teksty Drugie” 2020, 4, s. 86-106.
 • Stobiecka M., Archaeological Heritage in the Age of Digital Colonialism, „Archaeological Dialogues” 2020, 27(2), s. 113-125, https://doi.org/10.1017/S1380203820000239
 • Stobiecka M., ‘Violent Care’? A Response to Lynn Meskell and Trinidad Rico, „Archaeological Dialogues” 2020, 27(2), s. 128-134, https://doi.org/10.1017/S1380203820000264
 • Stobiecka M., Towards a Prosthetic Archaeology, „Journal of Social Archaeology” 2020, 20(3), s. 335-352, https://doi.org/10.1177/1469605320937530
 • Stobiecka M., Farewell to Tradition? Presenting Archaeology after the Digital Turn, „Advances in Archaeological Practice” 2020, 8(3), s. 313-318, https://doi.org/10.1017/aap.2020.27
 • Stobiecka M., Doug Bailey: Breaking the Surface. An Art/Archaeology of Prehistoric Architecture. New York, Oxford University Press. 2018, 360 pp. ISBN 978-01-90611-88-0, „Norwegian Archaeological Review”, 2020, 53, https://doi.org/10.1080/00293652.2020.1796779
 • Stobiecka M., Kolonialny regionalizm. Problem tożsamości w zakopiańskiej architekturze, „Miejsce” 2020, 4, http://miejsce.asp.waw.pl/kolonialny-regionalizm/ // Stobiecka M., Colonial Regionalism: the Problem of Identity in the Architecture of Zakopane, „Miejsce” 2019, 5, http://miejsce.asp.waw.pl/en/kolonialny-regionalizm/
 • Stobiecka M., An Archaeological Exercise in Art: The Case of Ai Weiwei’s To Be Found, w: Moving from Landscapes to Cityscapes and Back: Theoretical and Applied Approaches to Human Environments, red B. Frydryczak, A. Haapala, M. Salwa, Przypis 2, Łódź 2020, s. 121-138.
 • Domańska E., Stobiecka M., Archaeological Theory: Paradigm Shift, w: Encyclopedia of Global Archaeology, red. C. Smith, Springer, Cham 2019, https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-3-319-51726-1_1557-2
 • Stobiecka M., Perspektywy i wyzwania badań na styku archeologii i sztuki, „Folia Praehistorica Posnaniensia” 2019, XXIV, s. 261-286.
 • Stobiecka M., Witalność ruin. Nie-ludzkie ożywanie w dobie antropocenu, „Przegląd Kulturoznawczy” 2019, 42 (4), http://www.ejoueu/Przeglad-Kulturoznawczy/2019/Numer-4-42-2019/art/16336/
 • Stobiecka M., Archeologiczna proteza, „Widok. Teoria i Praktyki Kultury Wizualnej” 2019, nr 24, http://www.pismowidok.org/pl/archiwum/2019/kalekie-obrazy/archeologiczna-proteza
 • Stobiecka M., Kłopotliwa materialność dziedzictwa przyszłości, „Turystyka kulturowa” 2019, nr 4, s. 112-123.
 • Stobiecka M., Christopher Tilley, Kate Cameron-Daum, An Anthropology of Landscape: The Extraordinary in the Ordinary, UCL Press, London 2017. Book review, „Polish Journal of Landscape Studies” 2019, 2, s. 133-141.
 • Stobiecka M., Natura jako kurator. Dziedzictwo kulturowe w epoce antropocenu, „Widok. Teoria i Praktyki Kultury Wizualnej” 2018, nr 22, http://www.pismowidok.org/pl/archiwum/22-zobaczyc-antropocen/natura-jako-kurator // Stobiecka M., Nature as Curator. Cultural Heritage in the Anthropocene, „View. Theories and Practices of Visual Culture” 2018, nr 22, http://www.pismowidok.org/en/archive/22-how-to-see-the-antropocene/nature-as-curator
 • Stobiecka M., Digital Escapism. How Objects Become Deprived of Matter, „Journal of Contemporary Archaeology” 2018, 5 (2), s. 194-212.
 • Stobiecka M., Nomadyczne dziedzictwo. O migracjach rzeczy w przyszłość, „Stan Rzeczy” 2018, 14, s. 135-155.
 • Stobiecka M., Archeologia antropocenu i cyfrowe krajobrazy, „Prace Kulturoznawcze” 2018, 22, s. 145-163.
 • Stobiecka M., Sztuka czy kultura materialna? Słowa wstępne na temat percepcji archeologii w polskich kolekcjach i muzeach, „Opuscula Musealia” 2018, 24, s. 159-172.
 • Stobiecka M., Od wykopalisk archeologicznych po muzeach — czyli jak pozbywamy się rzeczy, „Barbarzyńca. Czasopismo Antropologiczne” 2018, 23(1), s. 26-47.
 • Stobiecka M., Kamień i dotykalne znaczenia, „Sztuka i filozofia” 2017, 49, s. 33-42.
 • Stobiecka M., Zwrot ku rzeczom—zwrot w muzeach?, w: Młoda Muzeologia II. Czytanie przeszłoś Materiały z Międzynarodowej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej, Rzeszów, 21-22 kwietnia 2016 r., red. P. Kocańda, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2017, s. 182-194.
 • Stobiecka M., Entangled Objects: The Place of Archaeological Artifacts in Past Collections and its Influence on Modern Archaeological Museums, „Brukentalia. Romanian Cultural History Review. Supplement of Brukenthal. Acta Musei” 2016, 6, s. 675-693.
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content