Select Page

Biogram

Absolwentka Instytutu Historii Sztuki UW (gdzie w 2014 roku obroniła pracę magisterską „Styl zakopiański. Nowa perspektywa badawcza” przygotowywaną pod kierunkiem prof. Waldemara Baraniewskiego) oraz Instytutu Archeologii UW (gdzie w 2015 roku obroniła pracę magisterską „Współczesna architektura muzeów archeologicznych. Bryła i wnętrza, estetyka i funkcjonalność” przygotowywaną pod kierunkiem prof. Aleksandra Bursche), laureatka „Diamentowego Grantu” MNiSW w 2014 roku za projekt „Nowoczesne techniki dokumentacji badań archeologicznych. Antyczne miasto Akrai, południowo-wschodnia Sycylia”, doktorantka na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uczestniczy w programie „Na styku kultury i natury” i bada status artefaktów/eksponatów w muzeum. Pod kierunkiem prof. Marii Poprzęckiej i prof. Ewy Domańskiej prowadzi badania nad obiektami archeologicznymi i sposobami ich prezentowania w muzeach. Współpracowała z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Galerią Foksal, Muzeum Narodowym w Warszawie i Muzeum Architektury we Wrocławiu. Stypendystka Fundacji z Brzezia Lanckorońskich. Interesuje się muzealnictwem, teorią i metodologią archeologii oraz Nową Humanistyką (zwłaszcza zwrotem ku rzeczom i zwrotem cyfrowym).

Udział w projektach badawczych:

2016–

Grant „Kulturowe Studia Krajobrazowe”, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, podwykonawca

2014–2016

Diamentowy Grant „Nowoczesne techniki dokumentacji badań archeologicznych. Antyczne miasto Akrai, południowo-wschodnia Sycylia”, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kierownik

2011–

międzynarodowa misja archeologiczna w Palazzolo Acreide, Sycylia kierowana przez dr Roksanę Chowaniec (Instytut Archeologii UW), podwykonawca

Publikacje

  • Stobiecka M., Od wykopalisk archeologicznych po muzea czyli jak pozbywamy się rzeczy, „Barbarzyńca” 22, 2018 [w druku]
  • Stobiecka M., Sztuka czy kultura materialna? Słowa wstępne na temat percepcji archeologii w polskich kolekcjach i muzeach, „Opuscula Musealia” 24, 2017 [w druku]
  • Stobiecka M., Blurred Relations. The Aesthetics, Archaeology and Exhibitions, „Sztuka i filozofia” 48, [w druku]
  • Stobiecka M., Kamień i dotykane znaczenia, „Sztuka i filozofia” 2017, nr 47, s. 33-42.
  • Redakcja naukowa książki: Chowaniec R., Archaeology for Everyone. Presenting Archaeological Heritage to the Public in Poland, Warsaw 2017.
  • Stobiecka M., Entangled Objects: The Place of Archaeological Artifacts in Past Collections and its Influence on Modern Archaeological Museums, „Brukentalia. Romanian Cultural History Review. Supplement of Brukenthal. Acta Musei” 6, 2017, s. 675-693.
  • Stobiecka M., Uncovering the discovered view. The workshop for modern archaeological documentation, w: Unveiling the past ofan ancient town. Akrai/Acrea in south-eastern Sicily, red. R. Chowaniec, Warszawa 2015, s. 101-110.
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.