Select Page

Ludzie

Biogram

Archeolog i kulturoznawca zajmujący się badaniem dawnych sposobów posługiwania się ciałem, kultury fizycznej, a także metodami ucieleśnionymi w historiografii oraz tzw. „nowym materializmem”. Doktorat dwudziedzinowy (archeologia, nauki o kulturze i religii) napisał pod kierunkiem prof. Jana Kieniewicza oraz dra Michała Choptianego i obronił na Wydziale „Artes Liberales” w 2023 roku. Szczególnie interesuje się tematyką późnośredniowiecznych antagonistycznych oraz prozdrowotnych praktyk cielesnych, w tym ich reprezentacją w źródłach pisanych i śladami w zapisie archeologicznym. Od czasu studiów doktorskich rozwija autorski metodologiczny projekt „archeologii ruchu”, w którym proponuje zastosowanie koncepcji wypracowanych w toku studiów nad kulturą materialną do badania niematerialnego dziedzictwa kulturowego średniowiecza. Obecnie związany z Wydziałem jako specjalista badawczo-techniczny w projekcie RESILIENCE, czyli przedsięwzięciu zmierzającym do utworzenia ogólnoeuropejskiej infrastruktury badawczej dla interdyscyplinarnych studiów nad religią.
Obok działalności naukowej pracuje także jako tłumacz oraz trener szermierki.

OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content