Select Page

Ludzie

Biogram

Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom magisterski 2002) i Akademii Fotografii Artystycznej Wyższych Szkół Fotograficznych we Wrocławiu (dyplom z wyróżnieniem, 2005). Rozprawę doktorską broniła w Instytucie Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (2007). Ukończyła także podyplomową Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA (2014). Po obronie na kilka lat porzuciła czynną naukę na rzecz jej upowszechniania. Przez ponad 5 lat była zastępczynią redaktora naczelnego magazynu „Academia. Magazyn Polskiej Akademii Nauk”, a następnie prowadziła dział „Cywilizacja od środka” w tygodniku „Przekrój”. Obecnie jest zatrudniona w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, gdzie kieruje BioCentrum Edukacji Naukowej BioCEN. Jest prezeską Fundacji BioEdukacji, członkinią Rady Upowszechniania Nauki PAN, europejskich stowarzyszeń European Science Engagement Association i European Union of Science Journalists’ Associations. W obszarze kultury od lat zajmuje się problematyką tożsamości i pamięci. W swojej pracy bazuje na historii mówionej i świadectwach. Publikuje w prasie, w pismach artystycznych, naukowych i kulturalnych. Jest autorką książki Wrócę, gdy będziesz spała. Rozmowy z dziećmi Holocaustu, Czarne 2019 i współautorką książek, w tym Przecież ich nie zostawię. O żydowskich opiekunkach w czasie wojny, Czarne 2018, rozdziałów w publikacjach zbiorowych oraz sztuk teatralnych. Trzykrotna stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stypendystka Asylum Arts i Tarbut Fellowship, laureatka nagród, w tym Nagrody im. Karola Sabatha za najlepszy tekst popularnonaukowy w polskiej prasie.

Interesuje się tym, co w nauce interdyscyplinarne i zachodzi na styku dziedzin.

Zainteresowania:
popularyzacja nauki i sztuki, związki między nauką a sztuką, społeczne postrzeganie nauki i sztuki ich konsekwencje, rozwój nauki, związki nauki z polityką i historią społeczną, gender w nauce, pamięć mniejszości, pamięć związana z Zagładą, przyroda i historie pozaludzkie w kształtowaniu tożsamości miejsca i pamięci, przyroda i zwierzęta w sytuacjach granicznych, perspektywa antropozoologiczna w badaniach nad pamięcią.

Na Wydziale „Artes Liberales” wykłada od 2018 roku. Prowadzi i prowadziła kursy: „Zwierzęta w sztuce i kulturze wizualnej” (z dr Dorotą Łagodzką na kierunku antropozoologia), „Biologiczne podstawy człowieczeństwa. Podstawy metodologii nauk przyrodniczych na tle nauk humanistycznych i społecznych” (z mgr. Mikołajem Cupem), „Przyroda i zwierzęta w sytuacjach granicznych – perspektywy i narracje pozaludzkie, historia środowiskowa a Zagłada”.

OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content