Podczas posiedzenia 21.01.2024 komisja stypendialna kierowana przez dr Krzysztofa Skoniecznego w projekcie NCN OPUS LAP EDUCAT(H)UM „Education at the Frontiers of the Human: The Challenge of New Technologies” 2021/43/I/HS6/00848, rozpatrująca wnioski w konkursie na stanowisko doktoranta zdecydowała o przyznaniu stypendium mgr Martynie Popławskiej. Zgodnie z § 3 pkt 12 regulaminu przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.), od decyzji komisji stypendialnej nie przysługuje odwołanie.