Międzynarodowy Dzień Języka Greckiego został ustanowiony w 2017 roku dla podkreślenia wkładu języka greckiego w naukę, kulturę, filozofię i literaturę świata.

Język grecki miał duży wpływ na rozwój kultury światowej, stanowiąc fundament dla wielu dziedzin wiedzy. Dziedzictwo języka greckiego przyczyniło się do kształtowania podstawowej myśli filozoficznej, której idee wciąż są istotne w dzisiejszym społeczeństwie. Ponadto wielu kluczowych terminów naukowych, medycznych i matematycznych wywodzi się bezpośrednio z tego języka, co podkreśla uniwersalność i trwałość tego języka dla dzisiejszego świata.

Międzynarodowy Dzień Języka Greckiego jest okazją, by przypomnieć o głębokim wpływie języka Grecji na rozwój cywilizacji i kultury, co czyni go nieodłącznym elementem dzisiejszego intelektualnego krajobrazu.

Dzień 9 lutego to również dzień pamięci poety Dionisiosa Solomosa, twórcy poematu „Hymn do wolności”, który w 1864 roku stał się greckim hymnem narodowym.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Greckiego studentki Aleksandra Szponarowicz, Zuzanna Mętrak, Anna Kurzawa i Eleni Pliatsika nagrały krótki film, w którym opowiedziały, dlaczego się uczą greckiego. Projekt powstał pod kierunkiem Eirini Kesopoulou lektorki języka nowogreckiego na Wydziale „Artes Liberales”.

Film