Select Page

Ludzie

Biogram

POLE BADAWCZE: historyk literatury i kultury, historyk idei, slawistka, bałkanistka;

WYKSZTAŁCENIE: 1974–1978 I LO im. Stefana Żeromskiego w Kielcach; 1978–1983 studia slawistyczne: bułgarystyka i jugoslawistyka, Uniwersytet Warszawski, praca magisterska (promotor: Teresa Dąbek-Wirgowa, Wydział Polonistyki UW): „Funkcja symbolu w poezji Jovana Dučicia i Pejo Jolworowa”; 1995 – doktorat (promotor: prof. Teresa Dąbek-Wirgowa, Wydział Polonistyki UW); 2004 – habilitacja (Wydział Polonistyki UW);

STYPENDIA: 1990-1992, Fellowship Soros Foundation of Central European University; 1996-1998, Fellowship Soros Foundation of Central European University; 2002, stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na badania kwerendalne w Macedonii;

KARIERA: 1983–1985 Instytut Filologii Słowiańskiej UW; 1985 – Instytut Slawistyki (d. Słowianoznawstwa) PAN; od 2006 Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowo–Wschodniej (OBTA, od 2011 Wydział „Artes Liberales”); od 2006 profesor UW: Przewodnicząca Komisji „Bałkańskie Śródziemnomorze” – Wydział „Artes Liberales” Uniwersytet Warszawski; od 22 marca 2018 tytuł profesora nauk humanistycznych.

AKTYWNOŚĆ: od 2009 – przewodnicząca Polish Commission of Balkan Culture and History afiliowanej przy AIESEE (Association Internationale d’Études du Sud-Est Européen); 2011 – założycielka serii Wydawnictwa DiG „Colloquia Balkanica” i przewodnicząca Rady Programowej:  http://polbalkanology.al.uw.edu.pl/; od 2012- redaktor naczelna angielskojęzycznego rocznika Instytutu Slawistyki PAN „Colloquia Humanistica”: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/ch/issue/archive; 2015 – członkini zarządu Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (TNW); od 2018 – członek stały TNW

ODZNACZENIA:9 października 2018 – Złoty medal Blaže Koneskiego, najwyższa nagroda Macedońskiej Akademii Nauk i Sztuk, jaką może otrzymać cudzoziemiec.

ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWYCH KONFERENCJI NAUKOWYCH

 • 2000 Idea Narodowa jako problem badawczy/ The National Idea as a Research Problem, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Fundacja Stefana Batorego, 3-5 października (język angielski/język rosyjski/język polski);
 • 2005 Terytorializm i tożsamość/ Territorialism and Identity, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Studium Europy Wschodniej, Ośrodek Badań nad Tradycja Antyczną Uniwersytet Warszawski, 28-30 listopada (język angielski/język polski);
 • 2007   Metafory w dyskursie humanistycznym – w mówieniu publicznym i w mowie potocznej, (wraz z prof. dr hab. Zbigniewem Klochem) Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Europie Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego, 9-10 października;
 • 2011 The Image of Russia in the Balkans. 1st Warsaw AIESEE Conference, (Association Internationale D‘Etudes Du Sud-Est Europeen), Polish Commission of Balkan Culture and History (AIESEE), Wydział „Artes Liberales” Uniwersytet Warszawski, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, honorowy patronat Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, 7-9 listopada, (język angielski i francuski);
 • 2012: Macedonia: Land, Region, Borderland, International Workshop 15-16 października, w ramach grantu NCN – NN 108 187138 (język angielski);
 • 2016: The Balkan Jews & the Minority Issue in South-Eastern Europe. 2nd Warsaw AIESEE International Workshop, Polish Commission of Balkan Culture and History (AIESEE), Wydział „Artes Liberales” Uniwersytet Warszawski, honorowy patronat Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, 7-9 listopada (język angielski);

SUKCESY: 7 wypromowanych doktorantów w latach 2014–2023;

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH: angielski, bułgarski, macedoński, rosyjski; serbsko-chorwacko-bośniacki (czytanie i rozumienie);

ZAINTERESOWANIA: jazz, jazda na rowerze.

Publikacje

 • Obraz wielkiej przemiany w poezji bułgarskiej (1918-1925), Instytut Slawistyki PAN, Warszawa 1996, s. 111.
 • Ikona domu, Instytut Slawistyki PAN, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa 2001, s. 216.
 • (red.) The National Idea as a Research Problem, Instytut Slawistyki PAN i Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2002, s. 384.
 • (red. we współpracy z Wojciechem J. Bursztą i Jackiem Serwańskim) Territorialism and Identity. The Slavonic and non-Slavonic Balkans  „Sprawy Narodowościowe”, Instytut Slawsistyki PAN, Poznań-Warszawa, 31 (2007), p. 367.
 • (red.) „Metafory w dyskursie humanistycznym, w mówieniu publicznym i w mowie potocznej”, „Studia Litteraria Polono-Slavica” nr 8 (2008) Instytut Slawistyki PAN – Warszawa, s. 286.
 • (red.) Semantyka Rosji na Bałkanach, Seria Wydawnicza „Colloquia Balcanica”, tom 1, Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” UW, Wydawnictwo DiG,  2011, s. 207.
 • (red. z Maciejem Falskim) „Continuity and Discontinuity as a Research Problem in the Macedonian, Balkan and European Cultural Context” – Tematic Bloc,  “Colloquia Humanistica”  no 1 (2012), Institut of Slavic Studies Polish Academy of Sciences, Warsaw, p. 354.
 • (red.) Macedonia, Land, Region, Borderland, Series of book ‘Colloquia Balkanica’ Vol. 2,  Wydawnictwo DiG, Warsaw 2013, s. 581.
 • (wspólnie z Ireną Sawicką) Wprowadzenie do bałkanologii. Etnosy – Języki – Areały – Konceptualizacje, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa 2015, s. 214.
 •  (red. z Krzysztofem Usakiewiczem) The Image of Russia in the Balkans, Series of book ‘Colloquia Balkanica’ Vol. 4, Wydawnictwo DiG & La Rama Mediterranean Warsaw- Bellerive-sur-Allier, 2015, s. 295.
 • (red.) “Nation. Natsiya. Ethnie” – Tematic Bloc,  “Colloquia Humanistica”   no 5 (2016), Institut of Slavic Studies Polish Academy of Sciences, Warsaw, p. 239.
 • (red.) The Balkan Jews & the Minority Issue in South-Eastern Europe,  Series of book „Colloquia Balkanica” Vol. 7,  Wydawnictwo DiG & Edition La Rama,  Warsaw – Bellerive – sur- Allier 2020, p. 469.
 • Territory and language from the perspective of 19th and 20th century Macedonia (as a representation of the Balkans). [in:] Desired Language as objects if national ideology. IVITRA Research in Linguistics and Literature, 35. Ed. By Freancesc Feliu.2023  John Benjamin Publishing Company, pp. 137-151., https://doi.org/10.1075/ivitra.35.07suj
 • “Portrait of an Artist, or Adam Mickiewicz in the Eyes of Pencho Slaveykov: Władysław Mickiewicz’s Discovered Letter”, “Colloquia Humanistica” no 12 (2023) https://doi.org/10.11649/ch. 12 (2023), pp. 1-10.
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content