Select Page

Biogram

Doktorantka Transdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich na Wydziale Artes Liberales. Współpracuje z międzynarodowymi sieciami badawczymi związanymi z nową humanistyką: The Seedbox Mistra-Formas Environmental Humanities Collaboratory oraz COST Action New Materialisms (grupa badawcza New Materialisms on the Crossroads of the Natural and Human Sciences). Stypendystka Uniwersytetu w Linköping w Szwecji. W roku akademickim 2016/17 prowadzi na WAL konwersatorium „Sztuka i humanistyka środowiskowa w antropocenie” (wraz z Aleksandrą Jach).
Zajmuje się humanistyką środowiskową (environmental humanities) oraz studiami nad zwierzętami (human-animal studies, critical animal studies). Do jej głównych zainteresowań badawczych należą naturokulturowe czynniki kształtujące konflikty środowiskowe oraz studia nad tym, co niechciane w relacjach człowieka ze światem nie-ludzkim. Przygotowuje doktorat dotyczący materialno-dyskursywnych praktyk kontroli szczurów w wymiarze etycznym, społecznym i politycznym (opieka naukowa: prof. Andrzej Elżanowski i prof. Ewa Domańska).
Autorka artykułów naukowych i publicystycznych, propagatorka humanistyki zaangażowanej. Zanim poświęcała się pracy akademickiej, zajmowała się upowszechnianiem wartości związanych z bezprzemocowym stosunkiem do przyrody, prowadząc fundację Bios Amigos.

Publikacje

  • „Prevention or poisoning? Dilemmas in urban rats control”, Arcadia: Explorations in Environmental History, www.environmentandsociety.org/arcadia.
  • „Kanał jako to, co wyparte. Szczur wobec binarnej logiki nowoczesności”, Maska, nr 34/2017.
  • „Podążaj za szczurem. Od nekropolityki do teorii międzygatunkowej kohabitacji”, Praktyka Teoretyczna, nr 1/2017.
  • „Etyka ochrony zwierząt w ochronie przyrody – konflikt dyskursów i szukanie rozwiązań na przykładzie problemu gatunków inwazyjnych” (współautorka: Magdalena Siemaszko), w: Przeciwdziałanie międzynarodowej przestępczości przeciwko środowisku naturalnemu z perspektywy organów ścigania, red. Wiesław Pływaczewski, Aleksandra Nowak, Monika Porwisz, Szczytno 2017.
  • „Dead (organic) chicken and the late capitalism. Humanimal relations in the age of consumerism”, The Seedbox Linköping University blog, 2016 https://www.theseedbox.se/blog?l=en.
  • „Od ‚ekologicznych aniołów’ do ‚żarłocznych diabłów’. Przyrodniczo-kulturowe konteksty zjawiska nuisance animals i ich konsekwencje etyczne”, Wakat, nr 30 (3), 2015.
  • „Od izolacji do zoopolis. W stronę międzygatunkowej koncepcji przestrzeni”, w: Zwierzęta, gender i kultura. Perspektywa ekologiczna, etyczna i krytyczna, red. A. Barcz, M. Dąbrowska, IBL PAN, Lublin 2014.
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.