Select Page

Biogram

Doktorantka Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, zajmująca się humanistyką środowiskową oraz krytycznymi studiami nad zwierzętami.  Stypendystka Komisji Fulbrighta na Wesleyan University (pod kierunkiem prof. Kari Weil), sieci The Seedbox na Uniwersytecie w Linköping (pod kierunkiem prof. Cecilii Ǻsberg) i laureatka konkursu Preludium 14 Narodowego Centrum Nauki. W semestrze zimowym roku akademickiego 2019/20 przebywała jako short time visiting scholar na Univeristy of California, Santa Cruz (Department of Anthropology). Napisała doktorat „Czystka gatunkowa. Tępienie szczurów jako praktyka kulturowa” pod kierunkiem Profesora Andrzeja Elżanowskiego i Profesor Ewy Domańskiej. Wierzy, że w obliczu globalnego kryzysu środowiskowego humanistyka nie może pełnić wyłącznie funkcji deskryptywnej, ale powinna także wypracowywać nowe sposoby definiowania relacji człowieka ze światem nie-ludzkim, a pośrednio także konstruktywne rozwiązania prowadzące do pozytywnej zmiany w świecie.

Publikacje

 • „Four-legged terror or ultimate New Yorker? Urban rat videos and their media reception”, Society & Animals (w redakcji)
 • „Zoophilologica a studia nad zwierzętami w Polsce”, Teksty Drugie, 4/2019, 170-179
 • „Retoryka deratyzacji w PRL. Od czystki etnicznej i politycznej do czystki gatunkowej”, Teksty Drugie, 2/2018, 120-137, DOI: 10.18318/td.2018.2.8
 • „Follow the Rat. From Necropolitics to A Theory of Interspecies Cohabitation”, Journal for Critical Animal Studies, 5(3), 2018, 4-25.
 • „Prevention or poisoning? Dilemmas in urban rats control”, Arcadia: Explorations in Environmental History, www.environmentandsociety.org/arcadia.
 • „Kanał jako to, co wyparte. Szczur wobec binarnej logiki nowoczesności”, Maska, 34/2017, 103-111.
 • „Podążaj za szczurem. Od nekropolityki do teorii międzygatunkowej kohabitacji”, Praktyka Teoretyczna, nr 1/2017, doi.org/10.14746/prt.2017.1.11.
 • „Etyka ochrony zwierząt w ochronie przyrody – konflikt dyskursów i szukanie rozwiązań na przykładzie problemu gatunków inwazyjnych” (współautorka: Magdalena Siemaszko), w: Przeciwdziałanie międzynarodowej przestępczości przeciwko środowisku naturalnemu z perspektywy organów ścigania, red. Wiesław Pływaczewski, Aleksandra Nowak, Monika Porwisz, Szczytno 2017.
 • „Dead (organic) chicken and the late capitalism. Humanimal relations in the age of consumerism”, The Seedbox Linköping University blog, 2016 https://www.theseedbox.se/blog?l=en.
 • „Od ‚ekologicznych aniołów’ do ‚żarłocznych diabłów’. Przyrodniczo-kulturowe konteksty zjawiska nuisance animals i ich konsekwencje etyczne”, Wakat, nr 30 (3), 2015.
 • „Od izolacji do zoopolis. W stronę międzygatunkowej koncepcji przestrzeni”, w: Zwierzęta, gender i kultura. Perspektywa ekologiczna, etyczna i krytyczna, red. A. Barcz, M. Dąbrowska, IBL PAN, Lublin 2014.
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content