Select Page

Ludzie

Biogram

Badaczka zajmująca się antropozoologią i humanistyką środowiskową. Jej główne zainteresowania obejmują retorykę konfliktów środowiskowych, modele reprezentacji zwierząt w kulturze i mediach oraz mechanizmy włączania zwierząt w procesy modernizacji. Interdyscyplinarny doktorat „Czystka gatunkowa. Tępienie szczurów jako praktyka kulturowa” napisała pod kierunkiem prof. Ewy Domańskiej i prof. Andrzeja Elżanowskiego. Jej badania sytuują się na pograniczu kulturoznawstwa, historii i nauk społecznych.

Laureatka konkursu Preludium 14 Narodowego Centrum Nauki oraz stypendystka Komisji Fulbrighta na Wesleyan University (pod kierunkiem prof. Kari Weil). Jako short time visiting scholar wizytowała Uniwersytet w Linköping (w ramach sieci The Seedbox pod kierunkiem prof. Cecilii Ǻsberg) oraz University of California w Santa Cruz (pod kierunkiem prof. Andrew Mathews), gdzie m.in. asystowała prof. Annie Tsing przy prowadzeniu kursu „The Anthropocene”. Członkini European Association for Critical Animal Studies (EACAS) i autorka wielu tekstów naukowych publikowanych m.in. w Journal for Critical Animal Studies, Society & Animals, Tekstach Drugich i Praktyce Teoretycznej. Wygłaszała wykłady gościnne m.in. na Uniwersytecie Stanforda, Wesleyan University i Rachel Carson Centre. W 2019 roku uczestniczyła w Summer Institute for Human Animal Studies – cyklicznej, prestiżowej szkole letniej prowadzonej przez Animals & Sociaty Institute oraz warsztatach badawczych „Knowing through animals” na Columbia University. Wyniki swoich badań prezentowała dotąd na 13 konferencjach naukowych, w tym dziesięciu o zasięgu międzynarodowym.

Publikacje

 • „Four-legged Terror or Ultimate New Yorker? Urban Rat Videos and Their Media Reception”, Society & Animals (w redakcji)
 • „Etyka w epoce człowieka. Minimal Ethics for the Anthropocene Joanny Żylińskiej z perspektywy animal studies, Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies, 6/2020 Mity – stereotypy – uprzedzenia, 519-526,  DOI: http://doi.org/10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2020.06.32
 • Płatni mordercy? Dyskurs budowania tożsamości zawodowej wśród pracowników deratyzacji”, Przegląd Socjologii Jakościowej, XVI/4, 192-209,  DOI: http://dx.doi.org/10.18778/1733-8069.16.4.10
 • „Zoophilologica a studia nad zwierzętami w Polsce”, Teksty Drugie, 4/2019, 170-179
 • „Retoryka deratyzacji w PRL. Od czystki etnicznej i politycznej do czystki gatunkowej”, Teksty Drugie, 2/2018, 120-137, DOI: 10.18318/td.2018.2.8
 • „Follow the Rat. From Necropolitics to A Theory of Interspecies Cohabitation”, Journal for Critical Animal Studies, 5(3), 2018, 4-25.
 • „Prevention or poisoning? Dilemmas in urban rats control”, Arcadia: Explorations in Environmental History, www.environmentandsociety.org/arcadia.
 • „Kanał jako to, co wyparte. Szczur wobec binarnej logiki nowoczesności”, Magazyn Antropologiczno-społeczno-kulturowy Maska, 34/2017, 103-111.
 • „Podążaj za szczurem. Od nekropolityki do teorii międzygatunkowej kohabitacji”, Praktyka Teoretyczna, nr 1/2017, doi.org/10.14746/prt.2017.1.11.
 • „Etyka ochrony zwierząt w ochronie przyrody – konflikt dyskursów i szukanie rozwiązań na przykładzie problemu gatunków inwazyjnych” (współautorka: Magdalena Siemaszko), w: Przeciwdziałanie międzynarodowej przestępczości przeciwko środowisku naturalnemu z perspektywy organów ścigania, red. Wiesław Pływaczewski, Aleksandra Nowak, Monika Porwisz, Szczytno 2017.
 • „Od ekologicznych aniołów do żarłocznych diabłów. Przyrodniczo-kulturowe konteksty zjawiska nuisance animals i ich konsekwencje etyczne”, Wakat, nr 30 (3), 2015.
 • „Od izolacji do zoopolis. W stronę międzygatunkowej koncepcji przestrzeni”, w: Zwierzęta, gender i kultura. Perspektywa ekologiczna, etyczna i krytyczna, red. A. Barcz, M. Dąbrowska, IBL PAN, Lublin 2014.
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content