Nakładem wydawnictwa National Hellenic Research Foundation. Institute of Historical Reserach ukazała się książka pt. Greek War of Independence and Polish Philhellenism (1821-1833). Redaktorami naukowymi książki są: Georgios Kardaras, Maria Kalinowska, Alexandra Sfoini, Magdalena Kowalska. W książce znalazły się artykuły pracowników Wydziału „Artes Liberales” UW: Prof. Małgorzaty Borowskiej, Prof. Marii Kalinowskiej, Prof. Przemysława Kordosa, Dr Ewy Janion, Dr. Przemysława Kanieckiego.

The volume consists an interdisciplinary approach on the development of the philhellenic movement in Poland, which at that time was equally under the control of other European powers. The contributions of Greek and Polish authors cover several scientific fields (History, Historiography, Literature, Folklore, Press) in order to highlight in the best possible way the aspects of Polish Philhellenism and the dimensions of the philhellenic movement in Poland. The volume is expected to be another important contribution to the spherical approach of Polish Philhellenism and is the first collective volume with such a theme published in Greece. From this point of view, its contribution to the strengthening of academic partnerships with Poland, which have been gradually developing in recent years and give their own dynamic to the wider Greek-Polish relations, is also obvious.

Publikacja została przygotowana przy wsparciu Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach. Spis treści publikacji dostępny → tutaj.