Dnia 29 lutego 2024 r., o godzinie 14.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie stacjonarnym mgr. Oscara Barboza Lizano.

Obrona odbędzie się w siedzibie Wydziału „Artes Liberales” przy ulicy Dobrej 72 (sala konferencyjna, poziom -1).

Zawiadomienie