Dr Julia Lewandowska została laureatką NCN w konkursie Sonata 16. Dr Lewandowska będzie realizowała projekt pt. „Język Matki: tekstualność, autorstwo i wspólnota w monastycyzmie kobiet okresu po reformie terezjańskiej (ca. 1560-1700)” [The Mother Tongue: Textuality, Authority and Community in the Post-Teresian Reform Female Monasticism (ca. 1560-1700)]

Opis projektu

Głównym celem jaki stawiam sobie w tym projekcie badawczym jest analiza i interpretacja twórczości kobiet zakonnych oraz prześledzenie znaczenia ich myśli dla historii i kultury literackiej oraz historii i teologii Kościoła katolickiego w krytycznym okresie rozłamu jedności świata zachodniochrześcijańskiego. Ten burzliwy okres miał szczególnie interesujący przebieg na terytoriach ówczesnego Imperium Hiszpańskiego, które definiowało się jako obrońca jedności Kościoła rzymskokatolickiego wobec reformacji protestanckiej. Stąd też kluczowym celem projektu jest zlokalizowanie i zinterpretowanie tekstów sióstr zakonnych oraz ich wpływu na literaturę, kulturę i duchowość chrześcijańską po tzw. reformie bosonogiej (inaczej: terezjańskiej) (od 1560 r.), która odpowiada, grosso modo, cezurze czasowej Soboru Trydenckiego (1545-1563). Zrealizowanie tego zamierzenia będzie możliwe dzięki uwzględnieniu nieznanych i nieopracowanych do tej pory tekstów –rękopisów i starodruków– powstałych w środowisku katolickich klasztorów żeńskich w Imperium Hiszpańskim i na innych wybranych obszarach Europy (Królestwie Portugalii, Francji, Niderlandach i Rzeczpospolitej Obojga Narodów) w XVI i XVII stuleciu. Właśnie ten geopolityczny obszar, z którego wyrasta wspomniana reforma religijna Teresy od Jezusa z Ávila (1515-1582, O. C. D.), uważam za kluczowy dla odnowionej duchowości stanowiącej najbardziej oryginalną odpowiedź na kryzys Kościoła i to odpowiedź kobiecego autorstwa.

W projekcie zakładam kwerendę źródłową w prawie trzydziestu archiwach zakonnych, diecezjalnych, regionalnych, narodowych i papieskich w Hiszpanii, Portugali, Francji, Polsce, Belgii i Watykanie. Dzięki interdyscyplinarnemu ujęciu, które sytuuje się na przecięciu między badaniami nad kulturą i religią, badaniami literaturoznawczymi oraz historią religii i Kościoła, będę starała się ukazać wkład myśli kobiet zakonnych w kulturę intelektualną jako owoc namysłu i współpracy, możliwy do zaistnienia dzięki szerokim sieciom wymiany myśli i dzięki pozytywnemu znaczeniu nadawanemu wspólnocie. W wymiarze współpracy międzynarodowej chciałabym, aby projekt stał się platformą do nawiązania lub pogłębienia istniejącej wymiany badawczej m.in. z takimi ośrodkami jak Universitat de Barcelona, Universidad Complutense de Madrid, Universitat d’Alacant, Universidad de Sevilla, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Madryt), Pontificia Universitat Gregoriana i Universiteit Antwerpen.

Opis popularnonaukowy ze strony NCN: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2020-09-30apsv2/streszczenia/500457-pl.pdf

Kierownik projektu

Dr Julia Lewandowska

Okres trwania projektu

2021–2024