European University Institute (EUI) we Florencji oferuje dwa programy stypendialne. Oba programy są częścią większego przedsięwzięcia przewidzianego na najbliższe lata i mającego na celu wspieranie naukowców z tzw. krajów wideningowych.

  1. Stypendium wyjazdowe dla doświadczonych naukowców (Fernand Braudel Fellowship) – stypendia są przyznawane na okres od września do grudnia 2024; termin składania wniosków upływa 3 kwietnia 2024 r.; więcej informacji jest dostępnych tutaj.
  2. Stypendium wyjazdowe dla doktorantów z zakresu politologii i nauk społecznych – stypendia są przyznawane na okres od września do grudnia 2024 r.; termin składania wniosków upływa 30 marca 2024 r.; więcej informacji jest dostępnych tutaj.