18 kwietnia 2023 r., na seminarium „Tradycja chciana i niechciana”, prof. Leo Rafolt z Akademii Sztuki i Kultury im. Josipa Juraja Strossmayera Uniwersytetu w Osijeku w Chorwacji (Academy of Arts and Culture of Josip Juraj Strossmayer University in Osijek) przedstawił prezentację pt. Rituals of the institutionalization.

Zapis prezentacji dostępny jest on-line (hasło: 41Lf^g8x).