Dziekan Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs:

  • na stanowisko adiunkta (badawczo-dydaktycznego) w dyscyplinie literaturoznawstwo (w zakresie literatura dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem recepcji tradycji antycznej) → ogłoszenie.