Decyzją Kierownika Programu nabór w 4. edycji konkursu na dofinansowanie projektów skierowanych na promocję badań naukowych zrealizowanych na UW został przedłużony o dwa tygodnie, tj. do 31 marca 2023 r.

Szczegółowe informacje oraz zasady przyznawania środków dostępne są na stronie IDUB: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/iii-3-2/edycja4/