Rozpoczął się nabór abstraktów na konferencję „Non-western Approaches in Environmental Humanites”, która odbędzie się w lipcu 2022. Wydarzenie organizuje Wydział „Artes Liberales” we współpracy z finansowanym przez IDUB działaniem Nieantropocentryczna Podmiotorowość Kulturowa.

Głównym celem konferencji jest refleksja nad nowymi podejściami teoretycznymi w obrębie humanistyki środowiskowej, które można rozumieć jako alternatywne lub komplementarne w stosunku do podejść zachodnich. Dzięki wspólnemu określeniu problemów, które mają kluczowe znaczenie dla niezachodniej humanistyki środowiskowej, obrady będą również stanowiły punkt wyjścia o dalszej współpracy (także badawczej).

Termin nadsyłania zgłoszeń to 15 stycznia 2022 r.

Więcej informacji znaleźć można → na stronie internetowej konferencji.