Rok rejestracji

2018

Zarząd kolegialny

Dominik Puchała
Jakub Kocjan
Sebastian Słowiński

Opiekun

dr hab. Piotr Laskowski

Kontakt e-mail

kbna.uw@gmail.com

Opis

Koło Badań nad Nowym Autorytaryzmem powstało z inicjatywy studentek i studentów Kolegium Artes Liberales UW oraz Kolegium MISH UW. Chcieliśmy i chciałyśmy zacząć naukowo przyglądać się zjawisku postępującej faszyzacji – rozumianej jako coraz większa akceptacja nacjonalizmów i idących za nimi uprzedzeń. Jednocześnie naszym celem było zadbanie, aby przestrzeń akademicka pozostawała wolna od wszelkich form autorytaryzmu, mowy nienawiści oraz dyskryminacji grup mniejszościowych.

Wspólnie z Wydziałem Filozofii UW oraz Instytutem Filozofii i Socjologii PAN współorganizujemy Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Naukową „Badania nad faszyzmem”. Do tej pory odbyła się ona już dwukrotnie.

Współorganizujemy również obchody upamiętniające ofiary getta ławkowego na Uniwersytecie Warszawskim, a także wiele innych wydarzeń o charakterze antydyskryminacyjnym i prorównościowym.