Select Page

Ludzie

Biogram

Kariera naukowa

2017: Uniwersytet Warszawski, Wydział „Artes Liberales”, uzyskanie habilitacji w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwa. Tytuł osiągnięcia naukowego: cykl publikacji powiązanych tematycznie pt. „Przejścia między kulturą humanistyczną i naukową w literaturze włoskiej XX i XXI wieku”.

2011: Uniwersytet Warszawski, Wydział „Artes Liberales”, uzyskanie tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (z wyróżnieniem). Tytuł rozprawy doktorskiej: „Trzy spojrzenia na problem szaleństwa. Literackie obrazy szaleństwa w dziełach Mario Tobino, Aldy Merini i Carmelo Samonà”.

2006: Università degli Studi di Siena, Włochy, uzyskanie tytułu magistra „Master” pierwszego stopnia w zakresie „Sztuki Pisania”

2003: Uniwersytet Warszawski, Instytut Obserwatorium Astronomiczne, uzyskanie tytułu doktora nauk fizycznych w zakresie Astronomii. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Chaos and Noise in the Solar Wind Flow”.

1994: Università degli Studi de L’Aquila, Włochy, Wydział Fizyki, uzyskanie tytułu magistra fizyki

Z racji ścisłego wykształcenia, które poprzedziło moje studia nad literaturą, oraz będąc głęboko zainteresowany sposobami rozwoju kultury na pograniczu dziedzin, jako główny przedmiot swoich badań obrałem związki literatury i nauk ścisłych, jak również literatury, psychiatrii i duchowości w ramach dialogu między „dwiema kulturami” (w odwołaniu do określenia Charlesa Snowa) w literaturze włoskiej XX i XXI wieku. W swoich badaniach skupiam się zatem na twórczości pisarzy, którzy dzięki swojemu wykształceniu i doświadczeniom sytuują się na pograniczu kultur oraz rozmaitych sposobów poznawania świata i opowiadania o nim, wedle założeń wyrażonych przez Italo Calvino w wykładzie amerykańskim o wielorakości („literatura podjęła wyzwanie i stara się pomieścić w złożonej, wielorakiej wizji świata rozmaite dziedziny wiedzy i różnorodne kody”). W sposób szczególny jestem zainteresowany relacjami między medycyną i literaturą w perspektywie Medical Humanities. Jestem członkiem Komitetu Naukowego „Centro Studi di Medical Humanities” w Bolonii (https://centri.unibo.it/medical-humanities/it/centro/presentazione). Kolejny obszar moich badań dotyczy przekładu literackiego. W szczególności zajmowałem się poezją Jana Twardowskiego – miedzy innymi opracowałem i przełożyłem na język włoski zbiór jego wierszy Sullo Spillo. Versi scelti

Zainteresowania naukowe:

współczesna literatura włoska, literatura a nauki ścisłe, literatura a szaleństwo, pisanie a terapia, medical humanities, creative writing, tłumaczenie literackie

Prowadzone zajęcia:

  • „Między literaturą a nauką”
  • „Szaleństwo w włoskiej literaturze”
  • “Sztuka pisania”
  • „Literatura polska w pracowniach włoskich translatorów”
  • „Włochy w mediach”
  • „Współczesne Włochy przez pryzmat kinematografii”
  • „Lektura Tekstu Artystycznego”

Realizowane w przeszłości i obecnie granty i projekty:

Obecnie kieruję projektem badawczym „Opus 16”, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, pt. „Szaleństwo po ustawie Basaglii: interdyscyplinarne badanie związków medycyny, literatury i myśli politycznej w włoskiej literaturze ostatnich czterdziestu lat”. Wraz z ustawą Basaglii (ustawa 180), która weszła w życie w 1978 roku, Włochy stały się pierwszym krajem sankcjonującym zamknięcie szpitali dla umysłowo chorych. Czterdzieści lat wcześniej, w roku 1938, włoski psychiatra, Ugo Cerletti, wynalazł elektrowstrząsy. Włochy dzierżą zatem w historii psychiatrii dwa „prymaty”. Różnym sposobom traktowania i leczenia szaleństwa odpowiadają różne jego koncepcje, różne narracje, różne sposoby pojmowania szaleńca w społeczeństwie. Można zaobserwować zależność psychiatrii, wyobrażenia literackiego, myśli politycznej i obiegowej opinii, od których zależy status szaleńca. Celem projektu jest badanie relacji między psychiatrią, literaturą i myślą polityczną we Włoszech po reformie Basaglii. Przedmiotem badania jest włoska literatura od lat 80. XX wieku aż po dzień dzisiejszy, której centralnym tematem jest szaleństwo.

Dotychczas kierowałem projektem badawczym „Sonata 4”, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Projekt miał na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego i nosił tytuł: Literatura i nauki ścisłe: dialog dwóch kultur ponad metaforami we współczesnej literaturze włoskiej (UMO-2012/07/D/HS2/03673). Projekt zakończył się w październiku 2016 roku trzema publikacjami książkowymi oraz kilkunastoma artykułami i rozdziałami w opracowaniach zbiorowych.

Nagrody:

  • 2017: Nagroda Indywidualna II Stopnia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia naukowe
  • 2001: Nagroda „Międzynarodowego Konkursu Poezji Orient-Express”, sekcja młodzieżowa “Guglielmo Maio”, Lanciano, Włochy
  • 2000: Nagroda Dyrektora Centrum Badań Kosmicznych PAN za prace dotyczące określenia entropii w przepływie wiatru słonecznego, Warszawa.

Publikacje

Monografie
Redakcje naukowe
Artykuły i rozdziały w opracowaniach zbiorowych
Artykuły w dziedzinie fizyki
Przekłady
Literatura piękna
Artykuły i wywiady popularyzujące naukę i sztukę
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content