Select Page

Ludzie

Biogram

Ukończyłam studia na Wydziale Filozofii w Państwowym Uniwersytecie Uralskim w Swierdłowsku (obecnie Jekaterinburg), Federacja Rosyjska, kierunek – filozofia (1986). Obroniłam doktorat w Państwowym Uniwersytecie Irkuckim, Federacja Rosyjska, uzyskując stopień doktora (kandydata nauk) filozofii na podstawie rozprawy: „Zasada holizmu w badaniach kultury” (1987); kolokwium habilitacyjne na Wydziale Filozofii Państwowego Uniwersytetu w Sankt-Petersburgu, uzyskując stopień doktora habilitowanego filozofii na podstawie dysertacji „ Kategoria jednostki ludzkiej w kulturach Wschodu i Zachodu”(1997).

W 1994 r. wzięłam udział w programie „Federacja i autonomia lokalna” (USA), w ramach którego zostałam zapoznana z działalnością władz federalnych (m.in. Kongresu, Departamentu Stanu i Sądu Najwyższego USA), działalnością ONZ oraz władz stanowych pięciu stanów USA, a także z problemami Indian i Eskimosów amerykańskich.

W 1995 r. odbyłam staż naukowy w Centrum Badań Rosji w Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie, D.C. w USA.

Jestem autorem projektu i programu Warszawskiej Międzynarodowej Letniej Szkoły 2001, kierowałam także jego realizacją na Uniwersytecie Warszawskim pod patronatem UNESCO w ramach roku „Dialogu kultur” w 2001 roku.

Kolejny projekt Warszawskiej Międzynarodowej Letniej Szkoły 2003 „Rozstaje dróg na Ziemi: Globalny Dom i rdzenni mieszkańcy.(Specyfika współistnienia kultur etnicznych w cywilizacjach Wschodu i Zachodu; kulturowe sposoby regulowania stosunków między różnymi grupami etnicznymi na przykładzie stosunków polsko-niemieckich i stosunków międzyetnicznych w Azji Centralnej) dostał grant UNESCO w 2003 roku. Byłam autorem projektu Katedry UNESCO, zatwierdzonym przez Senat Uniwersytetu Warszawskiego do realizacji w Instytucie Orientalistycznym.

Pracę w OBTA rozpoczęłam w 2004, prowadzę zajęcia i uczestniczę w pracach badawczych związanych z dziejami cywilizacji. W latach 2006–2009 uczestniczyłam w programie badawczym „Milcząca inteligencja. Studium przemocy cywilizacyjnej”.

W latach 2005–2009 organizowałam Sesje MSH poświęcone problematyce syberyjskiej. .

W latach 2011–2013rr z Prof. J.Kieniewiczem i grupą badaczy syberyjskich zrealizowali projekt “Siberian Challenges:  Siberian-Polish Research Group” – Problem of Identity of the Post-Soviet Asian Localities, organization of the Polish-Siberian research group”.

Od 2014r prowadzę projekt “Uniwersytet Warszawski jako przyjazne miejsce studiowania dla studentów pochodzących z cywilizacji niezachodnich, ze szczególnym uwzględnieniem Azji Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Europy Wschodniej (wschodniego pogranicza Europy). Na podstawie którego został utworzony program dydaktyczno-adaptacyjny, m.in. zintegrowany sylabus „Spotkania międzycywilizacyjne”. Praca naukowo-dydaktyczna jest zorganizowana w ramach laboratorium „University- in- différance”.

Zainteresowania naukowe: antropologia i filozofia kultury, polityka, edukacja, społeczeństwa i kultury Rosji, Azji Centralnej, Dalekiego Wschodu, aspekty kulturowe medycyny tradycyjnej na Wschodzie.

Publikacje

 • “University-in-différance. Zróżnicowanie w edukacji międzycywilizacyjnej” red. Zoja Morochojewa, Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski, 2016.
 • Диалог культур Востока и Запада в эпоху глобализации. Перспектива Евро-Азии, Варшава -Киев, 2013.
 • Пограничья Евро-Азии. red.Zoja Morochojewa, Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski, 2013.
 • Pogranicze kultur – kultury pogranicza. red.Zoja Morochojewa, Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski, 2012.
 • Silence and resistance: the intelligentsia of small nations and its attitude towards the authorities and the society. w: J. Kieniewicz red., Silent Intelligentsia. A Study of Civilizational Oppression, Warszawa 2009.
 • The problem of the national renaissance of the Buryat and civil society in Anthropology & Archaeology of Eurasia, vol.37 no.3, Washington, D.C.,1998
 • Молчащая интеллигенция и русификация культурных образцов в Центральной Азии. w: J. Kieniewicz red., Inteligencja, imperium i cywilizacje w XI i XX wieku, Warszawa 2008.
 • Jednostka ludzka w kulturach Wschodu i Zachodu. Nowosybirsk, „Nauka”, 1994.
 • The Cultural Norms in the Baikal Region in Culture Incarnate: Native Anthropology from Russia/ed. by Marjorie Mandelstam Balzer,N.Y., M.E.Sharp,Inc.,1995.

 

We współautorstwie:

 • Problemy odrodzenia buriackiej kultury a osobliwości historii Buriatów w: ” Wielka Syberia Małych Narodów”, Ewy Nowickiej red, Kraków, Nomos, 2000, s.21-42.
 • Obecny stan stosunków Centrum-regiony a przyszłość federalizmu w Rosji, OSW Warszawa 1999
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content