Select Page

Ludzie

Biogram

Aleksandra Jakóbczyk-Gola jest historykiem literatury, kulturoznawcą oraz historykiem sztuki. Rozprawę doktorską prezentującą relacje między Akatystem – maryjnym ortodoksyjnym hymnem oraz jego ikoną i wynikające z tego praktyki komunikacyjne oraz formy pamięci pisała pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Prejsa. Obroniła ją z wyróżnieniem w Instytucie Kultury Polskiej UW w 2010 roku. Tytuł doktor habilitowanego uzyskała dziesięć lat później w oparciu o książkę Gabinety i ogrody. Polskie nowożytne traktaty architektoniczne wobec kultury kolekcjonowania. Kolejna monografia powstała w 2021 roku – Ogrody zwierząt. Staropolskie zwierzyńce i menażerie. Odbyła staż naukowy w Moskiewskim Państwowym Uniwersytecie Lingwistycznym. Wykładała w Instytucie Kultury Polskiej UW, w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Ukończyła także Podyplomowe Studium Muzealnicze IHS UW i jest wystawiennikiem. Pracuje od lat jako muzealnik, ma tytuł kustosza dyplomowanego – związana była z firmami i konsorcjami wystawienniczymi, potem z Muzeum Historycznym w Legionowie, a od 2016 roku pracuje w zespole kuratorskim przyszłej wystawy stałej w Muzeum Historii Polski. Na Wydziale „Artes Liberales” związana jest z pracownią badawczą „Humanizm. Hermeneutyka wartości”. Zajmuje się dawną kulturą polską, zagadnieniami związanymi z historią nauki, relacjami człowieka i przyrody, a w szczególności historią muzealnictwa i kolekcjonerstwa.

Wystawy zrealizowane przez Aleksandrę Jakóbczyk-Golę zdobywały liczne nagrody. W sumie była współkuratorką czterech ekspozycji oraz autorką jednego programu edukacyjnego, które zajęły nagradzane miejsca w kolejnych edycjach konkursu Mazowieckie Zdarzenia Muzealne „Wierzba”. Współpracowała przy realizacji ekspozycji w Muzeum Mazowieckim w Płocku, w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie. Jest autorka wielu koncepcji ekspozycji, scenariuszy, tekstów wystawienniczych, a także muzealnych programów edukacyjnych.

Uczestniczyła również w wielu projektach badawczych, finansowanych ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, często pełniąc rolę ich koordynatora, a także współredaktora powstających w ich efekcie monografii zbiorowych. Największy z nich – Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości, realizowany był w latach 2012-2017 w dziewięciu uczelniach w Polsce z udziałem zagranicznych badaczy, a usytuowany był na Wydziale „Artes Liberales” UW. Funkcję kierownika pełniła prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa. W efekcie tych prac powstało dwanaście monografii zbiorowych. Samodzielne projekty naukowe, którymi kierowała, związane były z badaniami i kwerendami do własnych publikacji lub też do prowadzonych zajęć. Aleksandra Jakóbczyk-Gola zrealizowała także dwa projekty naukowe związane z ekspozycjami – przygotowała razem z dr hab. Katarzyną Krzak-Weiss, prof. UAM trzy wystawy na platformie Google Arts & Culture poświęcone historii polskich zielników, a także zamknęła projekt wykonawczy ekspozycji prezentującej preparatorykę roślin i zwierząt, organizowanej razem z Muzeum UW.

Publikacje

Książki autorskie
Redakcje naukowe

Artykuły / rozdziały w książkach
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content