Dr hab. Przemysław Kordos weźmie udział w seminarium pt. Grecja w inicjatywie Trójmorza: kultura, literatura i komunikacja społeczna zorganizowanym przez Centrum Badawcze Inicjatywy Trójmorza przy Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

Seminarium odbędzie się 5 marca 2024 r. o godz. 12.00 w bibliotece Instytutu Studiów Politycznych PAN (ul. Oleandrów 2/4).