W dniach 10 –12 stycznia 2024 r. odbywają się dni mobilności pod hasłem „ERASMUS, why not?”. W ramach wydarzenia będzie szereg spotkań z przedstawicielami Biura Współpracy z Zagranicą oraz Erasmus Student Network UW na temat m.in. różnych typów mobilności. Spotkania w formie stacjonarnej lub on-line.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie BWZ.