Wywiad grupowy dotyczący potrzeb i problemów związanych z programami mobilności akademickiej wśród studentów (Projekt Stowarzyszenia ESN)

Organizacja ESN International, do której należy ESN UW, rozpoczęło w ostatnim czasie projekt, którego celem jest zebranie informacji odnośnie problemów i trudności, które studenci napotykają w trakcie programów mobilności akademickiej, a także co blokuje ich przed podjęciem decyzji o wzięciu udziału w wymianie.

Doświadczenia studentów związane z różnymi formami mobilności zbierane będą podczas zogniskowanych wywiadów grupowych. Sekcja ESN UW podjęła się przygotowania i przeprowadzenia jednego z takich wywiadów. Sam wywiad odbędzie się 24 maja, a obecnie są zbierane poprzez formularz osoby chętne do wzięcia udziału w wywiadzie. Formularz dla chętnych dostępny pod linkiem: https://forms.gle/sfYcy18KYTR12F9P9