19 października 2021 r. odbędzie seminarium Pracowni „Humanizm. Hermeneutyka wartości”. Podczas spotkania referat pt. „Natura, zwierzęta i sacrum w piśmiennictwie religijnym XVI wieku” wygłosi dr Maria Chodyko.

Tezy referatu:

„Skoro bóg, ojciec wszechświata, zobaczył, że to odwzorowanie bogów wiecznych porusza się i żyje, ucieszył się a uradowany, umyślił je zrobić jeszcze bardziej podobnym do pierwowzoru. Więc tak, jak pierwowzór jest istotą żywą i wieczną, tak postanowił i ten wszechświat do tej doskonałości doprowadzić. Natura ‘istoty żywej’ była wieczna. Nie było rzeczą możliwą, żeby tę naturę całkowicie przystosować do wszechświata, który został zrodzony. Więc umyślił zrobić pewien ruchomy obraz wieczności i, porządkując wszechświat, robi równocześnie wiekuisty obraz wieczności, która trwa w jedności”.

Poniższy fragment platońskiego Timajosa jest dowodem, że koabitacja z naturą, podobnie jak jej poznawanie, stanowi fundament myślenia mitycznego, filozoficznego i naukowego Zachodu. Według Timajosa „wiekuisty obraz wieczności” jest stały, jak wzorzec matematyczny. Żaden z jej elementów nie jest przypadkowy, a każdy z nich jest ponadto cząstką duszy wszechświata i odbiciem wieczności.

Symbolika zwierząt nigdy nie jest zatem – według tej platońskiej zasady – przypadkowa. Jej funkcje ulegają przemianie, lecz trwałość symbolu pozostaje. Jego obecność oraz specyfika w literaturze konfesyjnej różnych wyznań XVI wieku będzie przedmiotem referatu. Poruszone zostaną takie zagadnienia jak: przejęcie symbolu zwierzęcego, jego znaczenie, komponenty nowatorskie, a także jego destrukcja.

Seminarium odbędzie się na platformie Google Meet. Osoby zainteresowane uczestnictwem on-line prosimy o kontakt: an-j@al.uw.edu.pl; a.jakobczykg@uw.edu.pl.